2022Á Általános felvételi eljárás

 

A jelentkezés csak elektronikus úton nyújtható be a felvi.hu e-felvételi oldalon 2021. december 21-től.

Felvételi naptár

 • A jelentkezés határideje: 2022. február 15.
 • Kreditelismerési kérelmek beadási határideje: 2022. június 3.
 • Kreditelismerési kérelem letöltése
  • A kreditelismerési kérelem kitöltéséhez használja az alábbi táblázatot!
 • A kreditelismerési kérelmeket a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala részére kell elküldeni:
  • 9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
  • A borítékon kérjük feltüntetni: Kreditelismerési kérelem
 • Motivációs elbeszélgetés a mesterképzési szakokra jelentkezettek részére: 2022. június 4., 10.00 óra. Helyszín: Sopron, Erzsébet u. 9. (A pandémia függvényében lehet online lebonyolítás.)
 • Motivációs beszélgetésre a kar honlapján lehet jelentkezni 2022. június 1-jén 12.00 óráig.
 • A jelentkezők adatainak módosítása, sorrendmódosítás, felvételi pontszámításhoz szükséges dokumentumok feltöltési határideje: 2022. július 8.
 • Ponthatár megállapítása: 2022. július 21.
 • Hivatalos értesítések kiküldése: 2022. augusztus 5.

A 2022Á általános felvételi eljárásban indított képzéseink:

Képzési szint Munkarend Finanszírozási forma Meghirdetett képzés A képzés nyelve Önköltség/félév Kapacitás
A N A gazdálkodási és menedzsment  magyar  támogatott   10<45
A N K  170 000 Ft
A N A nemzetközi gazdálkodás angol támogatott 10<25
A N K 170 000 Ft
A N A pénzügy és számvitel  magyar támogatott 10<40
A N K 170 000 Ft
A N A turizmus-vendéglátás magyar támogatott 10<20
A N K 170 000 Ft
A N A

turizmus-vendéglátás

angol támogatott 10<30
A N K 170 000 Ft
F N A gazdálkodási és menedzsment magyar támogatott 10<25
F N K 150 000 Ft
F N A kereskedelem és marketing [logisztika] magyar támogatott 10<35
F N K 150 000 Ft
A L A gazdálkodási és menedzsment magyar támogatott 10<30
A L K 150 000 Ft
A L A pénzügy és számvitel magyar támogatott 10<30
A L K 150 000 Ft
F L A kereskedelem és marketing [logisztika] magyar támogatott 10<35
F L A 130 000 Ft
F L A turizmus-vendéglátás [turizmus] magyar támogatott 10<25
F L A 130 000 Ft
M N nemzetközi gazdaság és gazdálkodás angol támogatott 5<10
M N K 395 000 Ft 5<10
M N A vállalkozásfejlesztés  magyar támogatott 5<10
M N K 395 000 Ft 5<10
M L A pénzügy magyar támogatott 5<10
M L K 395 000 Ft 5<10
M L A számvitel magyar   támogatott 5<10
M L K 395 000 Ft 5<10
M L A vállalkozásfejlesztés magyar támogatott 5<15
M L K 395 000 Ft 5<10
M L A vezetés és szervezés magyar  támogatott 5<15
M L K 395 000 Ft 5<10

A mesterszakokra való felvételi előfeltételei

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, már a felsőoktatási felvételi eljárás előtt célszerű kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél (ezért „előzetes" a kreditelismerési eljárás).
Mesterképzésre történő jelentkezésekor az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:

 • teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: A-típusú bemenet),
 • meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: B-típusú bemenet),
 • meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak (a továbbiakban: C-típusú bemenet).

Aki B-, vagy C-típusú bemeneti oklevéllel rendelkezik, annál a mesterképzést meghirdető felsőoktatási intézmény előzetes kreditelismerési eljárásban megvizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterképzési szakra történő belépéshez mennyi szakterületi kreditje ismerhető el.
Amennyiben a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit és a felvételi összpontszáma elérné az adott mesterképzési szakon meghatározott felvételi ponthatárt, abban az esetben sem nyerhet besorolást és az alapján felvételt az adott mesterképzési szakra.
Amennyiben a jelentkező csak a minimálisan előírt szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor a jelentkező felvehető ugyan, de a képzési és kimeneti követelményekben előírt minimális, valamint szükséges kreditszám különbözetét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félévben, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.
Sikeres felvételi eljárást követően a hallgatói jogviszony akkor jöhet létre, ha a bemeneti feltételeket megvizsgálva, a különbözeti tárgyak kiírása megtörténik az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásával.

 

A dokumentum letöltése.

A mesterszakos előzetes kreditelismerési eljárás folyamata

Az LKK mesterszakokra vonatkozó pontszámítási szabályzat (kivonat)