Diplomaátadó Ünnepség a Soproni Közgázon


A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar kari tanácsa 2022. július 1-én 10.00 órai kezdettel tartotta diplomaosztó nyilvános tanácsülését.

 

 

A beszédek elhagzása előtt a narrátor prof. dr. Faragó Sándor egyetemi tanár urat – a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának Levelező Tagjává választásának alkalmából – és prof. em. Székely Csaba urat – Tiszteletbeli Egyetemi Doktor cím kitüntetése alkalmából – köszöntötte. 

Az ünneplőket dr. Katona György rektorhelyettes úr és prof. dr. Széles Zsuzsanna egyetemi tanár asszony, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja köszöntötte.

A megnyitó beszédek után a kitüntetések átadására került sor.

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar előterjesztése alapján a Soproni Egyetem Szenátusa egyetemi magántanár címet adományozott dr. Vágyi Ferenc Róbert úr, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének alelnöke részére.

Az egyetem Szenátusának döntése értelmében 2022-ben Arany Évgyűrű Kitüntető Oklevél kitüntetésben részesült Traxler Attiláné, Zsuzsa asszony, a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalának nyugállományba vonult tanulmányi előadója.

Az egyetem Szenátusának döntése értelmében 2022-ben a Soproni Egyetem Kiemelt Duális Partnere címben részesült a FALCO Zártkörű Részvénytársaság.

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsa a kar érdekében kifejtett áldozatos munkák elismeréséért „Széchenyi István Emlékérem” kitüntetést nyújtott át Árendásné Fekete Márta hivatalvezető asszonynak, megköszönve a Kar minden területét érintő fáradhatatlan szervezői, stratégiai, adminisztrativ és hivatalvezetői munkáját.

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar érdekében végzett munkájuk elismeréseként Dékáni Dicséret kitüntetésben részesültek: 

 • Horváth Kata kereskedelem és marketing alapszakos hallgató,
 • Környey Dávid gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgató,
 • Lakatos Panna pénzügy és számvitel alapszakos hallgató,
 • Nguyen Lihn Ngan nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) mesterszakos hallgató,
 • Tenki Péter gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgató,
 • Varga Zsanett gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgató.

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon a 2021/22. tanév tavaszi szemeszterében magas szintű tudományos tevékenységét, oktatói és előadói képességét a törvényben meghatározott módon bizonyította, így az egyetem Doktori és Habilitációs Bizottsága a gazdálkodás- és szervezéstudományokban nevezettet önálló egyetemi előadások tartásának jogával, valamint a dr. habil. cím viselésének jogával felruházza, részükre az oklevelet kiadja:

 • Dr. Grotte Judit Katalin a regionális tudományok doktora,
 • Dr. Kiss Ferenc a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora,
 • Dr. Szabó Zoltán a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora.

A doktori képzés eredményeként egyetemünk Doktori és Habilitációs Szabályzatának megfelelően, eredményesen megvédett disszertációja alapján az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa a Gazdálkodás és szervezéstudományok tudományágban a PhD doktori cím adományozását javasolta:

 • Daniela Hofmann jogász,
 • Inzsöl Renáta Orsolya okleveles közgazdász,
 • Plöchl Kata okleveles közgazdász,
 • Victoria Petsch okleveles közgazdász részére.

Ebben a szemeszterben 109 jelölt eredményesen záróvizsgázott, a Soproni Egyetem Tanulmányi Rendjében megszabott tanulmányi követelményeknek eleget tett, és a szakképzettséget megszerezte és közülük 92 fő vehette át az oklevelét, vagy a bizonyítványát.

Az ünnepséget Horváthné Gergácz Erzsébet szavalata, valamint Dakhlaoui Emna Mária fuvola (felkészítő tanára: Jacsó Erika) és Hargitai Gergely zongora (felkészítő tanára: Guthné Forgács Éva) játéka színesítette.

Jó szerencsét!
Isten éltesse a Közgazdászokat!

 

A képek megtekinthetők itt >>