2020.09.16. Gazdára várnak a kitűzők – Megalakult a Liga Alumnorum


A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 20 éves fennállásának megünneplésére öregdiákjaink alumni klubot hoztak létre egymás, és a Kar támogatására.

 

 

 

 

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 20 éves fennállásának megünneplésére öregdiákjaink alumni klubot hoztak létre egymás, és a Kar támogatására.

A klub elnöke 2009-ben végzett öregdiákunk Kulbert Gábor, alelnöke – a Kar képviseletében is – szintén 2009-ben végzett öregdiákunk, dr. Pirger Tamás.

A Lámfalussy Kar Liga Alumnorum („Öregdiákok Szövetsége”) klubja a Kar öregdiákjainak informális, elit szerveződése, melynek tagjai vállalják, hogy szakmai, üzleti kapcsolataikkal kölcsönösen segítik, támogatják egymást és a Lámfalussy Kart, valamint öregdiák-nagykövetként öregbítik a Kar hírnevét. Tagjai a már biztos egzisztenciával rendelkező egykori hallgatók, akik a klasszikus öregdiák attitűdöt képviselve szívesen támogatnák és képviselnék az Alma Matert, szakmai hátterüket tekintve pedig alkalmasak és méltók rá, hogy munkásságukkal fémjelezzék a Lámfalussy Kar értékeit és céljait.

A tagság további feltétele az éves – egy tanévre szóló – támogatói tagdíj egyösszegben történő befizetése A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány bankszámlaszámlájára december 31-i határidővel. A tagdíj jelenleg évi 15.000 Ft, ez a következő években feltehetőleg nem is változik majd.

A befizetett támogatói tagdíjat a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány a Lámfalussy Kar hallgatóinak ösztöndíjtámogatásra, hallgatói tanulmányutakra, valamint hallgatói és alumni rendezvényekre fordítja.

Az új tagokat a belépés időpontját követő Közgazdász Esten (a februári diplomaátadó ünnepség másnapján, a hónap közepén) avatja fel nyilvánosan – díszoklevél átadásával és a Liga Alumnorum kitűzőjének feltűzésével – a Liga mindenkori elnöke, és a Lámfalussy Kar dékánja. Amennyiben új tagunk nem tud megjelenni a Közgazdász Esten, úgy a díszoklevelet és a kitűzőt a regisztráció során megadott postacímre eljuttatjuk. A Közgazdász Est – mint kari alumni rendezvény – a Liga Alumnorum tagjainak éves, hivatalos összejövetele is egyben. Az Esten való megjelenés természetesen nem kötelező, de örülünk a minél nagyobb létszámú „Liga Alumnorum” asztalfoglalásnak. Általánosságban is elmondható, hogy a tagokat a fentebb jelzett elkötelezettségeken kívül egyéb jelenléti vagy anyagi kötelezettség nem terheli.

A regisztráció és a belépés a lenti adatlap kitöltésével lehetséges. Belépési határidő nincs, a belépési lehetőség folyamatos, időben nem korlátozott. A megadott adatokból az elnökség egy online adatbázist hoz létre, melyhez kizárólagossággal a Liga Alumnorum tagjai szabadon hozzáférhetnek, segítve ezzel az öregdiákok közötti szakmai, üzleti kapcsolatokat. Mivel a legrégebbi és a legifjabb évfolyamok között 20 év korkülönbség is van már – illetve az egyes évfolyamokon belül sem feltétlenül ismert, hogy milyen területen tevékenykedik az egykori évfolyamtárs – ez a digitális névjegyzék hasznos segítséget nyújthat a szélesebb kapcsolati háló kiépítésében a Kar egykori hallgatói között.

Az első tagköszöntésen, a februári Közgazdász Esten azon tagok avatására kerül majd sor, akik december 31-i határidővel regisztráltak/beléptek, és ugyanezen határidőig befizették a támogatói tagdíjat a 2020/2021-es tanévre.

Kérjük, a támogatói tagdíj befizetésekor az alábbi szöveg kerüljön a közleménybe: „Tag neve  – Támogatás 20/21”

A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány
Bankszámlaszám: 11737083-20086206
Adószám: 18530863-2-08

Regisztráció és belépés:
https://forms.gle/ifp9g2Q1F3hPm5rC8

Reméljük, rövid időn belül sok új és lelkes taggal bővülünk!

Kérdéseddel keresd bátran: Pirger Tamás (pirger.tamas@uni-sopron.hu)

Jó szerencsét! Isten éltesse a Közgazdászokat!

Kulbert Gábor elnök
Dr. Pirger Tamás alelnök