2020.09.15. A Közgazdaságtudományi Kar Ünnepélyes Tanévnyitó Nyilvános Kari Tanácsülése


A Himnusz közös éneklése után köszöntőt mondott dr. Katona György egyetemi docens, a Soproni Egyetem oktatási rektorhelyettese, majd a tanévet dr. Czeglédy Tamás dékán nyitotta meg.

 

 

 

A Himnusz közös éneklése után köszöntőt mondott dr. Katona György egyetemi docens, a Soproni Egyetem oktatási rektorhelyettese, majd a tanévet dr. Czeglédy Tamás dékán nyitotta meg.

Dr. Katona György rektorhelyettes úr prof. dr. Obádovics Csilla egyetemi tanárt nevezte ki prof. dr. Fábián Attila általános rekorhelyettes döntése alapján a kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolájának vezetőjévé.

A Soproni Egyetem Rektora a Kar előterjesztését követő Szenátusi döntésnek megfelelően  „Címzetes egyetemi tanár” címet adományozott dr. Domokos László okleveles közgazdász, szakközgazdász, az Állami Számvevőszék elnöke részére az Állami Számvevőszék és a karunk közötti együttműködés érdekében kifejtett áldozatos tevékenységéért. 

A Soproni Egyetem Rektora a Kar előterjesztését követő Szenátusi döntésnek megfelelően „Címzetes egyetemi docensi” címet adományozott

 • Maráczi Gábor okleveles közgazdásznak, az Accent Hotel management Kft. fejlesztési igazgatójának a Turizmus-vendéglátás képzés szakmai támogatásáért.
 • Molnár Balázs okleveles közgazdásznak, a Rail Cargo Austria financial controlling osztályvezetőjének, a több éven át tartó, magas színvonalú magyar és idegennyelvű oktató munkájáért.
 • Dr. Tengölics Tamás jogásznak, a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának osztályvezetője részére, a több éven át tartó, magas színvonalú idegennyelvű oktató munkájáért.

A Kari Tanács javaslatára a Soproni Egyetem rektora magas színvonalú szakmai munkáért és tanulmányi eredményért, valamint az egyetem hírnevének öregbítéséért végzett kiemelkedő tevékenységért Alma Mater kitűntetésben részesítette a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 2019-ben végzett hallgatói közül Verhás Alexandra okleveles pénzügy szakos közgazdászt.

Rektorhelyettes Úr a felsőoktatásért felelős miniszter által adományozott Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat nyújtott át Tóth Dorina Anikó gazdálkodás és menedzsment alapszakos hallgatónak.

Prof. Dr. Závoti József egyetemi tanárunk Egyetemünkhöz és Karunkhoz való kapcsolatára emlékezve hitvese, Dr. Závoti Józsefné egyetemi docens asszony ösztöndíjat alapított, a matematika, vagy statisztika tárgyakban kiváló hallgatók előmenetelének támogatására.
Az ösztöndíjat 64 hallgató pályázta meg. A bíráló bizottság határozata alapján az 50 000 forintos egyszeri ösztöndíjat Szemes Beatrix Petra turizmus-vendéglátás alapszakos nyerte el.

A doktori képzés eredményeként az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács egyetemünk Doktori és Habilitációs Szabályzatának megfelelően, eredményes doktori szigorlata, valamint doktori értekezésének sikeres megvédése alapján

 • Caspar von der Crone okleveles közgazdász
 • Gerhard Lechner okleveles közgazdász
 • Hornyák Edina bölcsész
 • Jean-Pierre Himpler okleveles közgazdász
 • Kovács Zsuzsanna okleveles közgazdász
 • Kőmíves Csaba József okleveles közgazdász
 • Kulbert-Tarró Adrienn okleveles közgazdász
 • Laskai András okleveles közgazdász
 • Mesics Olívia okleveles közgazdász
 • Philipp Klein okleveles üzleti tudományok közgazdász
 • Sőreg Krisztina okleveles közgazdász
 • Ursula Kapfenberger-Poindl okleveles közgazdász
 • Ute Redekker okleveles MBA közgazdász

vehette át a PhD doktori címet a gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományterületen.

A kitüntetések és díjak átadása után az eskütétel következett, majd Dékán Úr elsőseinket az egyetem polgárává fogadta.

 

A kari képek megtekinthetők itt >>

Az egyetemi képek megtekinthetők itt >>