2020.05.18. Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj PályázatTÁJÉKOZTATÓ A 2020/2021. TANÉVRE KIÍRT
NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATRÓL

 

 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatot (Prof. Dr. Náhlik András rektor úr részére címzett kísérőlevéllel együtt) a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon

2020. június 19-ig

az arendasne.fekete.marta@uni-sopon.hu e-mail címre kell elküldeni (Árendásné Fekete Márta részére) a kitöltött adatlappal és a megfelelő mellékletekkel együtt.

(Ha a tanulmányi átlag még nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, akkor azt az elbírálás előtt a pótoljuk.)

Letölthető dokumentumok:

A Kari Tanács a 2020. június 23-i ülésén dönt a kari rangsorról, melyről a pályázókat haladéktalanul értesítjük. Jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet a kar dékánjához benyújtani.

Sopron, 2020. május 15.
Árendásné Fekete Márta s. k.
hivatalvezető