2020.03.11. Závoti József ösztöndíjpályázatÖsztöndíj a matematika vagy statisztika tárgyakban kiváló hallgatók előmenetelének támogatására. 

 

Prof. Dr. Závoti József egyetemi tanárunk Egyetemünkhöz és Karunkhoz való kapcsolatára emlékezve hitvese, dr. Závoti Józsefné egyetemi docens asszony ösztöndíjat alapított a matematika vagy statisztika tárgyakban kiváló hallgatók előmenetelének támogatására. 

Prof. Dr. Závoti József matematikus, a Matematika- és földtudományok habilitált akadémiai doktora 1991-től oktatott matematika-statisztika tantárgyakat a Soproni Egyetemen. 1993 óta a Soproni Egyetem Matematikai Intézetének címzetes egyetemi docense volt. 1999-ben egyetemi tanárnak nevezték ki. 2002-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karára került. Oktatási feladatként a valószínűségszámítás, a statisztika és az operációkutatás tárgyak előadásait tartotta, részt vett a doktoranduszképzésben is.

Závoti József professzor úr nemcsak nagytudású oktató, nemzetközileg elismert és számon tarott kutató és tudós volt, hanem kedves, közvetlen, mindig derűs ember, akinek csendes zárkózottsága meleg szívet, segítőkészséget, megértést takart. Kollégái és diákjai mindig számíthattak rá szakmai vagy emberi kérdésekben, megértő és rugalmas volt az ügyek kezelésében, segítette a kar mindenkori vezetőségét, aktívan részt vett a Doktori Iskola szervezésében, munkájában. Jelentős szerepe volt a tanári kar matematikai-statisztikai utánpótlásának kinevelésében, de emberséges, igazságos, lelkiismeretes munkájával a kar minden dolgozójának példát mutatott. Munkássága és egyénisége minden időben hozzájárult karunk hírnevének öregbítéséhez.

A Závoti József ösztöndíjra az a 2019/20. szemeszterre beiratkozott, aktív státuszú, alap vagy mesterképzésben részt vevő hallgató pályázhat, aki legalább 4 (jó) eredményt elért a matematika vagy statisztika tárgyakból.

 

A pályázatokat a neptun rendszeren keresztül lehet beadni a ZÁVOTI JÓZSEF ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT név alatt.

A pályázat beadható: 2020. március 16. – március 27. között.

 

A pályázatokat az alábbi bizottság bírálja el:

Elnöke:

 

Dr. Katona György egyetemi docens
a Soproni Egyetem Oktatási rektorhelyettese

Tagjai:

 

Prof. Dr. Szalay László egyetemi tanár
az Erdőmérnöki Kar Matematika Intézetének igazgatója,

 

Dr. Hoschek Mónika egyetemi docens
a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar oktatási dékánhelyettese

 

Az adományozás módja:

  • 50 000 forint összegű egyszeri ösztöndíj
  • adományozó oklevél

 

Az ösztöndíjak és oklevelek átadására a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 2020. július 3-i Nyilvános Tanévzáró Tanácsülésén kerül sor.