2020.03.11. Rektori–kancellári utasítás a vészhelyzet kezeléséreKérjük, hogy Egyetemünk további hivatalos tájékoztatásait folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Az egyetemi polgárok egészségének, biztonságának megőrzéséért, valamint az intézkedések hatékonyságának biztosításáért az alábbiakat rendeljük el:

Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus járvány miatt az ország egész területére. Ezzel összhangban a felsőoktatási intézményeket érintő intézkedéseket is bevezetett. A jelen helyzetben a Soproni Egyetem rektora rendkívüli oktatási szünetet rendelt el mind nappali, mind a levelező tagozatos hallgatókra vonatkozóan 2020. március 12-13-14. napokra. (1/2020. sz. rektori utasítás). Elrendelte továbbá, hogy a tavaszi szünetre előrehozott időpontban, 2020. március 16-tól március 21-ig kerüljön sor, ezt követően 2020. márciustól 23. napjától további intézkedésig az oktatás intézményünkben távoktatási formában zajlik.

A rektori szünet, tavaszi szünet, valamint a távoktatási időszak alatt a Soproni Egyetem oktatói, kutatói, tanárai, munkatársai, funkcionális területen dolgozók esetében a folyamatos a munkavégzés.

Kérjük, hogy Egyetemünk további hivatalos tájékoztatásait folyamatosan kísérjék figyelemmel!

2020. március 11., 21:00 óra

Prof. dr. Náhlik András rektor  és   Skala János kancellár


Tájékoztatásul az alábbi hallgatókra vonatkozó rendelkezések kiadására került sor:

Hallgatókra vonatkozó rendelkezések

Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus járvány miatt az ország egész területére. Ezzel összhangban a felsőoktatási intézményeket érintő intézkedéseket is bevezetett. A jelen helyzetben a Soproni Egyetem rektora rendkívüli oktatási szünetet rendelt el mind nappali, mind a levelező tagozatos hallgatókra vonatkozóan 2020. március 12-13-14. napokra. (1/2020. sz. rektori utasítás).

Elrendelte továbbá, hogy a tavaszi szünetre előrehozott időpontban, 2020. március 16-tól március 21-ig kerüljön sor, ezt követően 2020. márciustól 23. napjától további intézkedésig az oktatás távoktatási formában zajlik.  A távoktatás során sem történhet meg a hallgatók részéről a felsőoktatási intézmények látogatása.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy az intézkedés érvényességének ideje alatt ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint lakhelyükön tartózkodjanak.

A külföldi hallgatók figyelmét felhívjuk arra, hogy ha az intézkedés érvényességének ideje alatt haza, vagy külföldre utaznak, fennáll a veszélye annak, hogy nem tudnak visszatérni.

Fentiek értelmében 2020. március 12-től intézménylátogatási tilalom van érvényben, tehát további rendelkezésig a hallgatók nem léphetnek be a Soproni Egyetem épületeibe.

Kollégistákra vonatkozó rendelkezések

Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus járvány miatt az ország egész területére. Ezzel összhangban a felsőoktatási intézményeket érintő intézkedéseket is bevezetett.

Minden egyetemi fenntartású kollégiumból magyar állampolgár vagy Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező hallgatók kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb 2020. március 13. (péntek) 16.00 óráig kiköltözni.

A kollégiumban egyéni elbírálás szerint, rektori méltányossággal maradhat magyar hallgató, amennyiben ezt szociális helyzete indokolttá teszi.  A méltányossági kérelmet 2020. március 12-én be kell nyújtani, melynek elbírálása pénteken megtörténik.

A külföldi hallgatóknak továbbra is megengedett a kollégiumi elhelyezés.

Ez az intézkedés visszavonásig érvényes.