2020.01.06. Rotaract „Kutató Hallgató” Ösztöndíj

A Rotaract Club Sopron és a
Soproni Felsőoktatásért Alapítvány
között létrejött együttműködési megállapodás alapján
pályázatot hirdetünk a
Rotaract „Kutató Hallgató” Ösztöndíj elnyerésére.


Az ösztöndíj célja
A hallgatók kutatómunkára és a karitatív, jótékonysági szerveztek megismerésére való ösztönzése.

Az ösztöndíj összege
A legjobb pályamunkákat benyújtó hallgatók között 300.000 Ft kerül szétosztásra.
A pályázókkal szemben támasztott követelmények

 • a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának (a későbbiekben: Kar) aktív hallgatója a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterében;
 • a Karon, nappali vagy levelező tagozaton, államilag finanszírozott vagy önköltséges képzésben, felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ), alapképzésben (BA) vagy mesterképzésben
  (MA) vesz részt;
 • be nem töltött 25. életév;
 • a támogatás időszakában nem tagja vagy tagjelöltje egy Rotaract egyesületnek sem, illetve nem közvetlen hozzátartozója egy egyesületi tagnak sem;
 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató fényképet készítsen róla, és fotóját, valamint nevét sajtóközleményében, honlapján, valamint kiadványaiban felhasználja;
 • elkészített, TDK (Tudományos Diákkör) bizottság által értékelt dolgozat az alábbi területek valamelyikét fókuszba helyezve:
  • önkéntességen alapuló, civil szervezetek menedzsmentje: pl. pénzügyi, számviteli, marketing, kommunikációs aspketusból, vagy a vezetési funkciók, stílusok, szerepek stb. területén,
  • a jótékonyság/karitatív munka gazdasági/gazdálkodási/nemzetgazdasági vonatkozásai, sajátosságai,
  • a jótékony célú önkéntes munka helye, megítélése és relevanciája a társadalomban, vagy nemzetközi vonatkozásban;
 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató megtekintse a dolgozatáról írt bírálatokat, valamint az írott munkára és az ahhoz kötődő prezentációra kapott pontszámait.

Folyósítási feltételek

 • az ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a köztársasági ösztöndíj, a tanulmányi ösztöndíj és egyéb ösztöndíj támogatásokból;
 • a Támogatónak joga van kérni a nyertes pályázókat munkájuk bemutatására a Rotaract Club Sopron Egyesület – egy, a Támogatottal előre egyeztetett – klubgyűlésén, vagy a Rotaract Hungary District konferenciáján, vagy a Rotaract Hungary nyári tréningjén. 
 • Az ösztöndíj a prezentáció után kerül folyósításra.

Elbírálás
A bírálatot a Kar, a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány (SFA) és a Rotaract Club Sopron közösen végzi.
A bíráló bizottság 3 főből áll. Elnöke az SFA mindenkori kuratóriumi elnöke. További tagjai: 1 fő a Rotaract Club Sopron részéről, 1 fő a Kar részéről. A bíráló bizottság Kart képviselő tagját a Kar
dékánja kéri fel. Érdemleges pályázat hiányában az adott tanévre a kiírásban meghatározott ösztöndíj nem kerül megítélésre. A bizottság döntése ellen fellebbezni nem lehet.

Benyújtandó dokumentumok
A pályázathoz a fent megjelölt három témakör egyikéből kidolgozott TDK munkát kell beadni 2 nyomtatott példányban, illetve elektronikusan.
A beadás helye, határideje:

 • a pályázatokat nyomtatott formában Müll Anita dékáni asszisztensnél kell beadni;
 • a pályázatok beérkezésének határideje: 2020. november 26.,
 • a pályázatok elbírálása: 2020. december 3-ig;
 • a nyertes pályázót e-mailben értesítjük 2020. december 10-ig.További információk

A pályázattal kapcsolatos esetleges kérdéseket valamint a dolgozatokat elektronikus formában a
pirger.tamas@uni-sopron.hu címre várjuk.
Sopron, 2020. január 6.

Prof. Dr. Fábián Attila
a kuratórium elnöke