LKK 2019K felvételi eljárás

A jelentkezés csak elektronikus úton nyújtható be a felvi.hu e-felvételi oldalon 2018. október 15-től.

Felvételi naptár

 • A jelentkezés határideje: 2018. november 15.
 • Kreditelismerési kérelmek postára adási határideje: 2019. január 3.
 • Kreditelismerési kérelem letöltése
 • A kreditelismerési kérelmeket a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala részére kell elküldeni:
  • 9400 Sopron
   Erzsébet u. 9.
   A borítékon kérjük feltüntetni: Kreditelismerési kérelem

 • Motivációs elbeszélgetés a mesterképzési szakokra jelentkezettek részére:
  2018. december 15., 10.00. Helyszín: Sopron, Erzsébet u. 9.
 • Motivációs beszélgetésre a kar honlapján lehet jelentkezni 2018. december 12-én 12.00 óráig. (a jelentkezési űrlap)
 • A jelentkezők adatainak módosítása, sorrendmódosítás, felvételi pontszámításhoz szükséges dokumentumok feltöltési határideje: 2019. január 10.
 • Ponthatár megállapítása: 2019. január 24.
 • Hivatalos értesítések kiküldése: 2019. január 26.

2018/19. tanév tavaszi szemeszterének kezdete:

 • Regisztrációs hét: 2019. január 28.-február 1.
 • A szorgalmi időszak első napja: 2019. február 3.

A 2019K felvételi eljárásban indított képzéseink:

Meghirdetett képzés Önköltség / félév Kapacitás Képzési szint Munkarend Finanszírozási
forma
vállalkozásfejlesztés támogatott 1 < 15 mester nappali A
vállalkozásfejlesztés 395 000,-Ft 1 < 10  mester nappali K
pénzügy támogatott 1 < 10  mester  levelező  A
pénzügy 395 000,-Ft  1 < 10  mester  levelező  K
turizmus-menedzsment támogatott 1 < 10  mester  levelező  A
turizmus-menedzsment 395 000,-Ft  1 < 10  mester  levelező  K
vállalkozásfejlesztés támogatott 1 < 15  mester  levelező  A
vállalkozásfejlesztés 325 000,-Ft  1 < 15  mester  levelező  K
vezetés és szervezés támogatott 1 < 15  mester  levelező  A
vezetés és szervezés 395 000,-Ft 1 < 15  mester  levelező  K

A mesterszakokra való felvételi előfeltételei

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, már a felsőoktatási felvételi eljárás előtt célszerű kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél (ezért „előzetes" a kreditelismerési eljárás).
Mesterképzésre történő jelentkezésekor az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:
 • teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: A-típusú bemenet),
 • meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: B-típusú bemenet),
 • meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak (a továbbiakban: C-típusú bemenet).
Aki olyan szakon szerzett oklevelet, ami az adott mesterképzés esetében teljes kreditérték beszámításával elfogadható (A-típusú bemenet), annak nem kell az előzetes kreditelismerési eljárást lefolytatnia.
Aki B-, vagy C-típusú bemeneti oklevéllel rendelkezik, annál a mesterképzést meghirdető felsőoktatási intézmény előzetes kreditelismerési eljárásban megvizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterképzési szakra történő belépéshez mennyi szakterületi kreditje ismerhető el.
Amennyiben a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit és a felvételi összpontszáma elérné az adott mesterképzési szakon meghatározott felvételi ponthatárt, abban az esetben sem nyerhet besorolást és az alapján felvételt az adott mesterképzési szakra.
Amennyiben a jelentkező csak a minimálisan előírt szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor a jelentkező felvehető ugyan, de a képzési és kimeneti követelményekben előírt minimális, valamint szükséges kreditszám különbözetét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félévben, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.
Sikeres felvételi eljárást követően a hallgatói jogviszony akkor jöhet létre, ha a bemeneti feltételeket megvizsgálva, a különbözeti tárgyak kiírása megtörténik az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásával.

A mesterszakos előzetes kreditelismerési eljárás folyamata

A mesterszakokra való felvételi előfeltételei

Az LKK mesterszakokra vonatkozó pontszámítási szabályzat (kivonat)