2019. évi pótfelvételi eljárás

A jelentkezés csak elektronikus úton nyújtható be a felvi.hu e-felvételi oldalon 2019. július 29-től.

Állami ösztöndíjjal kapcsolatos tudnivalók

Felvételi naptár

 • A jelentkezés határideje: 2019. augusztus 7-én éjfélig nyújthatók be a jelentkezések az E-felvételiben a 2019. szeptemberben induló képzésekre.
  A hitelesítési határidő: 2019. augusztus 7-én éjfélig lehet megtenni az Ügyfélkapun keresztül
 • Kreditelismerési kérelmek postára adási határideje: 2019. augusztus 10.
 • Kreditelismerési kérelem letöltése
 • A kreditelismerési kérelmeket a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala részére kell elküldeni:
  9400 Sopron
  Erzsébet u. 9.
  A borítékon kérjük feltüntetni: Kreditelismerési kérelem
 • Motivációs elbeszélgetés a mesterképzési szakokra jelentkezettek részére:
  2019. augusztus 17. 10.00. Helyszín: Sopron, Erzsébet u. 9.
 • Motivációs beszélgetésre a kar honlapján lehet jelentkezni 2019. augusztus 14-én 12.00 óráig (a jelentkezési űrlap)
 • Ponthatár megállapítása: 2019. augusztus 26.
 • Hivatalos értesítések kiküldése: 2019. augusztus 31.

A 2019P felvételi eljárásban indított képzéseink

A képzés megnevezése

Önköltség (félévente)

Felvehető hallgatók létszáma

 

NAPPALI TAGOZAT

 

 

ALAPKÉPZÉS

   

gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven)

170 000 Ft

25

nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven)

170 000 Ft

15

pénzügy és számvitel

170 000 Ft

25

turizmus - vendéglátás (angol nyelven)

170 000 Ft

25

turizmus - vendéglátás (magyar nyelven)

170 000 Ft

15

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

   

gazdálkodási és menedzsment

150 000 Ft

10

kereskedelem és marketing [logisztika]

150 000 Ft

10

turizmus - vendéglátás [turizmus]

150 000 Ft

10

MESTERKÉPZÉS

   

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven)

395 000 Ft

15

 

LEVELEZŐ TAGOZAT

 

 

ALAPKÉPZÉS

   

gazdálkodási és menedzsment

150 000 Ft

30

pénzügy és számvitel

150 000 Ft

30

turizmus - vendéglátás

150 000 Ft

30

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

   

gazdálkodási és menedzsment

130 000 Ft

10

MESTERKÉPZÉS

   

számvitel

395 000 Ft

10

vállalkozásfejlesztés

325 000 Ft

10

vezetés és szervezés

395 000 Ft

10

A mesterszakokra való felvételi előfeltételei

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, már a felsőoktatási felvételi eljárás előtt célszerű kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél (ezért „előzetes" a kreditelismerési eljárás).
Mesterképzésre történő jelentkezésekor az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:

 • teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: A-típusú bemenet),
  meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: B-típusú bemenet),
  meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak (a továbbiakban: C-típusú bemenet).

Aki B-, vagy C-típusú bemeneti oklevéllel rendelkezik, annál a mesterképzést meghirdető felsőoktatási intézmény előzetes kreditelismerési eljárásban megvizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterképzési szakra történő belépéshez mennyi szakterületi kreditje ismerhető el.
Amennyiben a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit és a felvételi összpontszáma elérné az adott mesterképzési szakon meghatározott felvételi ponthatárt, abban az esetben sem nyerhet besorolást és az alapján felvételt az adott mesterképzési szakra.
Amennyiben a jelentkező csak a minimálisan előírt szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor a jelentkező felvehető ugyan, de a képzési és kimeneti követelményekben előírt minimális, valamint szükséges kreditszám különbözetét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félévben, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.
Sikeres felvételi eljárást követően a hallgatói jogviszony akkor jöhet létre, ha a bemeneti feltételeket megvizsgálva, a különbözeti tárgyak kiírása megtörténik az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásával.

A mesterszakos előzetes kreditelismerési eljárás folyamata

A mesterszakokra való felvételi előfeltételei

Az LKK mesterszakokra vonatkozó pontszámítási szabályzat (kivonat)