2020.02.14. LKK Diplomaosztó Kari Tanácsülés


A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara 2020. február 14-én tartotta ünnepélyes diplomaosztó Kari Tanácsülését a kar Erzsébet utcai épületének aulájában.

Az elnökségben helyet foglaltak az egyetem és kar vezetői, valamint a testvérkarok képviselői.

Az ünnepségen beszédet mondott prof. dr. Náhlik András egyetemi tanár, a Soproni Egyetem rektora, dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens, a Lámfalussy Sándor Közgazdaság­tudományi Kar dékánja.

A Soproni Darazsak Sportakadémia a 2019. decemberi kormánydöntés alapján megkapta a nemzeti sportakadémia rangot. így államilag elismert nemzeti sportakadémia keretei között képezheti a feltörekvő generációt, miután az akkreditációs eljárás során négy évre megkapta a minősítést.
A Soproni Egyetem és a sportakadémia ezért együttműködési megállapodást írt alá az ünnepségen, hogy szellemi és infrastrukturális erőforrásaik felhasználásával egymás oktatási, kutatási, sport és azokhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységeit — az egyetemi autonómia tiszteletben tartásával — segítsék és erősítsék. A megállapodás áttekinti azokat a szakterületeket, ahol a két intézmény tevékenységének ellátása során kölcsönös előnyök alapján tudják hasznosítani egymás meglévő szellemi kapacitásait, kapcsolati rendszereit, szakmai tapasztalatait, amely további konkrét oktatás-, kutatás-, és sportfejlesztési együttműködésben realizálódhat.

Az ünnepség keretében kitüntetések átadására is sor került.

A Kari Tanács határozata alapján a Lámfalussy Sándor Emlékérem kitüntetést a kar dékánja a kar vezetőjeként végzett tevékenységének elismeréséül prof. dr. Fábián Attila egyetemi tanárnak nyújtotta át.

A Soproni Egyetem Rektora a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar előterjesztését követő Szenátusi döntésnek megfelelően „Címzetes egyetemi docens” címet adományozott Török Attila okleveles közgazdásznak.

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar előterjesztése alapján a Szenátus döntésének megfelelően az egyetemi tanulmányai alatt nyújtott kiemelkedő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért ALMA MATER kitüntetésben részesült Neuhold Dóra Ágnes okleveles vállalkozásfejlesztés szakos közgazdász.

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar előterjesztése alapján a Rektori Kabinet döntésének megfelelően Rektori Dicséret kitüntetésben részesült Kun Attila gazdálkodás és menedzsment szakos közgazdászjelölt.

A Rotaract Club Sopron és A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány között létrejött megállapodás alapján, kiemelkedő, közösségért végzett munkája elismeréseként a 2019/2020-as tanévre Rotaract „Közösségért” Ösztöndíjban részesül Németh Csaba Károly alapképzésben részt vevő hallgató.

A 2019/120. tanév őszi szemeszterében a sikerrel teljesített habilitációs eljárás lefolytatása után a Soproni Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa a gazdálkodás- és szervezéstudományokban önálló egyetemi előadások tartásának jogával, valamint a dr. habil. cím viselésének jogával ruházta fel dr. Lubica Rumanovskát a  gazdálkodás- és szervezéstudományok doktorát.

A Soproni Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa a doktori képzés eredményeként egyetemünk Doktori Szabályzatának megfelelően, eredményes doktori szigorlata, valamint doktori értekezésének sikeres megvédése alapján

  • Frang Gizella középiskolai tanár,
  • Kovácsné Henye Lívia középiskolai tanár, 
  • Mattiassich Norbert okleveles informatikai menedzsment szakértő, 
  • Parapatits Zsolt okleveles közgazdász,
  • Sávay Balázs okleveles közgazdász,
  • Silke Palkovits-Rauter okleveles közgazdász,
  • Szendi Nikoletta okleveles közgazdász,
  • Vajay Zsuzsanna okleveles közgazdász

részére javasolta a PhD doktori cím adományozását a gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományterületen.

Dr. Hoschek Mónika oktatási dékánhelyettes tájékoztatta a nyilvános Kari Tanács ülését, hogy a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon 2019. november 28. – 2020. január 26. között működő 16 záróvizsga bizottság előtt összesen 96 jelölt jelentkezett záróvizsgára.

Az ünnepélyes eskütételt követően sor került az oklevelek átadására, többek között a most első ízben végzett Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal nálunk tanuló külföldi diákok részére is.

Dr. Czeglédy Tamás dékán a felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben és a szakirányú továbbképzési szakokon végzett hallgatóknak nyújtotta át az oklevelét.

 

Gratulálunk a kitüntetetteknek és végzett hallgatóinknak!

Szakmai életükben sikert, munkájukban sok örömet és boldog családi életet kívánunk!

 

A képek megtekinthetők itt >>

Egyetemi képek >>