2019.09.11. A Közgazdaságtudományi Kar Ünnepélyes Tanévnyitó Nyilvános Kari Tanácsülése

évnyitó

A Himnusz közös éneklése után köszöntőt mondott Dr. Katona György egyetemi docens, a Soproni Egyetem oktatási rektorhelyettese, majd a tanévet Dr. Czeglédy Tamás dékán nyitotta meg.

 

 

 

 

 

A Himnusz közös éneklése után köszöntőt mondott Dr. Katona György egyetemi docens, a Soproni Egyetem oktatási rektorhelyettese, majd a tanévet Dr. Czeglédy Tamás dékán nyitotta meg, aki a kar tudományos és kutatási megbízott dékánhelyettesének posztjára 2019. szeptember 1-jétől Dr. Koloszár László egyetemi docenst nevezte ki.

Prof. Dr. Závoti József egyetemi tanárunk Egyetemünkhöz és Karunkhoz való kapcsolatára emlékezve hitvese, Dr. Závoti Józsefné egyetemi docens asszony ösztöndíjat alapított, a matematika, vagy statisztika tárgyakban kiváló hallgatók előmenetelének támogatására.
Az ösztöndíjat 48 hallgató pályázta meg. A bíráló bizottság határozata alapján az ösztöndíjat Bányai Klaudia gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgató és Németh Réka gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgató nyerte el. Bányi Klaudia nem tudta a tanévzárón átvenni az oklevelét, ezért ennek átadására a tanévnyitón került sor.

Karunk és a Magyar Nemzeti Bank közötti megállapodás szerint Kiválósági Ösztöndíjat hirdettünk meg. Kiemelkedő tanulmányi és szakmai munkájáért Bányai Klaudia és Ferenczi Roxána részesült ösztöndíjban.

A 2019/2010. tanévre kiírt nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatra 7 hallgatónk nyújtotta be pályázatát, akik mindannyian kiemelkedő tanulmányi eredményük mellett egyéb szakmai, közéleti szerepvállalásukkal is kitűntek. Szemes Beatrix Petra turizmus-vendéglátás alapszakos hallgatónk és Verhás Alexandra vállalkozásfejlesztés mesterszak hallgatónk nyerte el az ösztöndíjat, melyet Rektorhelyettes Úrtól vehettek át.

A Soproni Egyetem turizmus képzéséhez kötődő Next Tourism Generation EU által finanszírozott projekt 2019. április 6-8. között Sopronban megrendezett konzorciumi ülésének megszervezésében és lebonyolításában végzett kiváló munkájáért Dékáni Dicséret kitüntetésben részesült Murai Patrícia és Steininger Kata turizmus-vendéglátás alapszakos hallgató.

A kitüntetések és díjak átadása után az eskütétel következett, majd
Dékán Úr elsőseinket az egyetem polgárává fogadta.

Az esemény ünnepélyességét zenei betéttel zongora és brácsakíséret emelte.

 

A képek megtekinthetők itt >>