2019.07.08. Könyvbemutató a Kúrián

könyv
Július 8-án mutatták be a „Harminckét lap, amely megrengette a világot – Százéves a hozzáadottérték-adó rendszere” című tanulmánykötet Budapesten, a Kúria Mailáth-termében. A könyv a Magyar Nemzeti Bank és a Soproni Egyetem közötti együttműködés keretében jött létre.

A könyvben a szerzők közgazdaságtani, adótani, jogi, informatikai és történeti megközelítést alkalmaznak. A kötet az áfarendszer általános leírását tartalmazza, kiindulva a forgalmi adók osztályozásából, és eljutva a jelenleg is használt áfarendszerhez. Bár nem fedi a valóságot, de történeti okokból mégis a hozzáadottérték-adó elnevezést használják világszerte az adó megnevezésére. Az áfa lényegében összfázisú, halmozódás nélküli forgalmi adót jelent. A szerzők lényegében az adónem történetét végig követik a gondolat megszületésétől napjainkig és jelzik azt is, hogy helyesebb lenne általános fogyasztási adónak nevezni.

A mai értelemben vett általános forgalmi adó gondolatát ugyanis száz évvel ezelőtt, 1919-ben publikálta Dr. h. c. Georg Wilhelm von Siemens, egy műszaki díszdoktorátussal rendelkező üzletember, a Siemens elektrotechnikai cég egyik vezetője. A gondolatait egy 32 lapos brosúrában jelentette meg, melynek címe magyarul a ,,Megnemesített forgalmi adó” (Veredelte Umsatzsteuer). A szerző az első világháború után Németországban bevezetett összfázisú halmozódó forgalmi adó módosítására – saját megfogalmazásában megnemesítésére – javasolta ezt a megoldást.

Az adó tényleges bevezetésére azonban 1954. április 10-ig 35 évet kellett várni. Az adót Maurice Laurè a francia adóhatóság vezetője – aki eredetileg távközlési mérnök volt – vezette be először Franciaországban. Az áfa bevezetésénél lényeges szempont volt, hogy egy működő gyakorlatban realizálható rendszer jöjjön létre, ennek kidolgozására akkoriban a műszaki értelmiség volt a legalkalmasabb. Később a jog nyelvén megfogalmazták az áfa rendszerét, hogy jogszerűen bevezethető legyen, ma elsősorban a jogi értelmezések dominálnak. Az így kialakult rendszer működőképes, ehhez nem fér kétség.

A Szerkesztőbizottság a hozzáadottérték-adónak nevezett adófajta ismereteinek elsajátításához kíván segítséget nyújtani a tanulmánykötet megjelentetésével.

A bemutatón dr. Darák Péter, a Kúria elnöke mondott köszöntő beszédet, majd dr. Simon István tanszékvezető egyetemi docens (ELTE Állam-és Jogtudományi Kar) és dr. Herich György
a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének elnöke ismertette a könyv tartalmát.