2019.06.28. Diplomaosztó Kari Tanácsülés

diplomaosztóA Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara június 28-án tartotta a tavaszi félév utáni diplomaosztó ünnepségét.
Az ünneplőket prof. dr. Náhlik András és dr. Bartók István dékán köszöntötte.

Az ünnepi beszédek után a Soproni Egyetem Rektora a Közgazdaságtudományi Kar előterjesztését követő Szenátusi döntésnek megfelelően címzetes egyetemi tanár címet adományozott:
Dr. Siegfried Albel okleveles közgazdász, nyugállományba helyezett ezredes részére a vezetés-szervezés mesterképzés terén kifejtett oktatói, szervezői és kutatói munkájáért, a képzés hallgatóival ápolt mintaszerű kapcsolatáért.

Dr. Kállay Balázs okleveles faipari mérnök, okleveles közgazdász, az Autoliv Kft. HR generalistájának részére a kar szakmai, oktatási és gyakorlati képzésének támogatásáért, a gazdálkodási és menedzsment duális alapszak kiemelt támogatásáért.

A Kari Tanács határozata alapján egyetemünk Rektora Széchenyi István Emlékérem kitüntetést nyújtott át Dr. Bartók István egyetemi docens úrnak, aki a 2018/19. tanévben megbízott dékánként vállalta a kar felelősségteljes irányítását.

A Kari Tanács javaslatára a Soproni Egyetem rektora Rektori Dicséret kitüntetést adományozott a 34. Országos Tudományos Diákköri Konferencián II. helyezést elért hallgatóinknak.

  • A Sportszervezés és sportgazdaság tagozat, Testnevelés- és Sporttudományi szekcióban Sléber Mátyás Tibor, vállalkozásfejlesztés mesterszakos hallgatónak.
  • A Vállalatgazdaságtan I. szekció Vállalati/vállalkozás és üzleti gazdaságtani tanulmányok tagozatában Verhás Alexandra vállalkozásfejlesztés és pénzügy mesterszakos hallgatónak.

Osváth Zita Judit turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgató dékáni dicséretben részesült.

 

Prof. Dr. Závoti József egyetemi tanárunk Egyetemünkhöz és Karunkhoz való kapcsolatára emlékezve hitvese, Dr. Závoti Józsefné egyetemi docens asszony ösztöndíjat alapított, a matematika, vagy statisztika tárgyakban kiváló hallgatók előmenetelének támogatására. 48 pályázó közül az ösztöndíjat

  • Bányai Klaudia gazdálkodási és menedzsment alapszakos, valamint
  • Németh Réka gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgatónk nyerte el.

A doktori képzés eredményeként egyetemünk Doktori és Habilitációs Szabályzatának megfelelően, eredményes doktori szigorlata és megvédett disszertációja alapján az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa a Gazdálkodás és szervezéstudományok tudományágban:

  • Doris Maria Granabetter
  • Harnos László
  • Nagy Balázs okleveles közgazdászok

részére adományozott a PhD doktori címet.

Ebben a szemeszterben 130 eredményesen záróvizsgázott jelölt, a Soproni Egyetem Tanulmányi Rendjében megszabott tanulmányi követelményeknek eleget tett, és a szakképzettséget megszerezte és közülük 92 fő vehette át az oklevelét, vagy a bizonyítványát.

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar a tavaszi szemeszterben pályázatot hirdetett a dékáni magasabb vezetői tisztség ellátására. A Kari Tanács és a Szenátus javaslatát figyelembe véve Prof. Dr. Náhlik András rektor úr Dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens urat nevezte ki a kar dékán-jának 2019. július 1-jai hatállyal.
Az új dékán beiktatása mindig fontos esemény egy kar életében. Megköszönjük Dr. Bartók István megbízott dékán úr karunkért végzett felelősségteljes tevékenységét, a továbbiakban eredményes oktatómunkát, jó egészséget és megérdemelt aktív pihenést kívánunk!

Jó szerencsét!
Isten éltesse a Közgazdászokat!

 

A képek megtekinthetők itt >>