2019.06.22. A Závoti József ösztöndíjpályázat eredménye

Závoti József

A Prof. Dr. Závoti József egyetemi tanárunk Egyetemünkhöz és Karunkhoz való kapcsolatára emlékezve hitvese, Dr. Závoti Józsefné egyetemi docens asszony ösztöndíjat alapított, a matematika, vagy statisztika tárgyakban kiváló hallgatók előmenetelének támogatására.

A Závoti József professzor úr emlékére alapított ösztöndíjpályázatra érkezett hallgatói pályázatokat a bírálóbizottság áttekintette.

A bírálóbizottság tagjai voltak:
Elnök:

  • Dr. Katona György egyetemi docens, a Soproni Egyetem oktatási rektorhelyettese

Tagjai:

  • Prof. Dr. Szalay László egyetemi tanár, a Matematika tárgyak tárgyfelelőse
  • Dr. Hoschek Mónika egyetemi docens, a kar oktatási dékánhelyettes, a Statisztika tárgyak tárgyfelelőse

A bizottság nagy örömmel állapította meg, hogy 48 hallgató nyújtotta be a pályázatát, ami azt is jelenti, hogy sok hallgatónk teljesítette kiemelkedő eredménnyel a matematika-statisztika tárgykör kurzusait.
45 alapszakos, ezen belül 40 nappali és 5 levelező tagozatos hallgató, valamint 3 mesterszakos hallgató élt ezzel a lehetőséggel. Az alapszakos pályázók közül 6 hallgató az idegen nyelvű képzésben vesz részt.
Minden hallgatónak gratulálunk, bíztatva őket, hogy a továbbiakban is a tanulmányi munkát komolyan véve teljesítse egyetemi polgári kötelezettségét!

A bizottság döntése alapján a 2018/19. tanévben a Závoti József ösztöndíjat:

  • Bányai Klaudia gazdálkodási és menedzsment alapszakos
  • Németh Réka gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgatónk nyerte el.

Az ösztöndíjjal járó oklevél átadására a 2019. június 28-án 10 órakor kezdődő ünnepélyes nyilvános tanévzáró Kari Tanács ülésén kerül sor.

A bírálóbizottság ezúton is megköszöni Dr. Závoti Józsefné nemes felajánlását.

Sopron, 2019. június 22.
Árendásné Fekete Márta
hivatalvezető