2019.05.14. Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

TÁJÉKOZTATÓ A 2019/2020. TANÉVRE KIÍRT
NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATRÓL

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjpályázatot (Prof. Dr. Náhlik András rektor úr részére címzett kísérőlevéllel együtt) a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon

2019. június 21-ig

a Dékáni Hivatal 8/b irodájában (Árendásné Fekete Márta részére) kell leadni két példányban, az adatlappal és a megfelelő mellékletekkel együtt.
(Ha a tanulmányi átlag még nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, akkor azt az elbírálás előtt a pótoljuk)

Letölthető dokumentumok:

A Kari Tanács a 2019. június 25-i ülésén dönt a kari rangsorról, melyről a pályázókat haladéktalanul értesítjük. Jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet a kar dékánjához benyújtani.

Sopron, 2019. május 14.
Dr. Hoschek Mónika s. k.
dékánhelyettes