2019.01.30. BONUM Ösztöndíj

EFOP-3.4.3-16-2016-00022 „QUALITAS Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán” című projekt

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara az EFOP-3.4.3-16-2016-00022 „QUALITAS Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán” című projekt keretében, a projekt céljainak megvalósítása érdekében – tekintettel a HKR 108. §-ra – a pályázatot hirdet.

Pályázat célja:
Az EFOP-3.4.3-16-2016-00022 „QUALITAS Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán” című projekt keretében célunk a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű, valamint a fogyatékkal élő hallgatók nemzetközi mobilitásba történő bekapcsolódásának elősegítése, idegennyelvi készségeik fejlesztésének támogatásával.

Pályázók köre:
A QUALITAS Szakmai Ösztöndíjra a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának nappali vagy levelező tagozatos államilag támogatott, vagy önköltséges képzésben részt vevő, felsőoktatási szakképzés, alapképzés vagy mesterképzés szakjain tanuló, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő hallgatói adhatnak be pályázatot.

Pályázat benyújtásának előfeltételei:
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

  • szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő aktív hallgató
  • a pályázat beadásának időpontjában nem rendelkezik „C2 felsőfokú komplex” nyelvvizsgával

Elbírálási szempontok:

  • az adható ösztöndíjak számánál nagyobb számú jelentkező esetén a kumulált tanulmányi átlag
  • a nemzetközi mobilitásban még nem részt vett hallgatók az elbírálásnál előnyt élveznek

További részletek a pályázati kiírásban - letöltés.

Pályázati űrlap letöltése.