2018.11.08. Sikerrel zárult idén is az LKK tudományünnepi konferenciája

„Demográfiai változások, változó gazdasági kihívások” címmel 2018. november 8-án került megrendezésre – A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány szervezésében – a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar hagyományos nemzetközi tudományos konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, a Kar épületében.
A konferenciának közel száz hazai és külföldi résztvevője volt. A Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak is köszönhető, hogy Ausztriából, Szlovákiából, Németországból, Hollandiából, Finnországból, Spanyolországból, Albániából és Oroszországból is fogadtunk jelentkezéseket.


Ünnepélyes keretek között a konferencián vehette át Karunk két hallgatója – Neuhold Dóra Ágnes és Verhás Alexandra – a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló oklevelét. Sikerükhöz ezúton is gratulálunk!

A konferenciát Dr. Bartók István megbízott dékán úr nyitotta meg, majd ezt követően Dr. Kiss Edit professzor asszony – a doktori iskolánk vezetője – köszöntötte a résztvevőket.

Délelőtt a plenáris előadásokat hallgathattuk meg a Kar Aulájában.
Dr. Spéder Zsolt a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója, az Európai Népesedési Társaság (EAPS) tiszteletbeli elnöke „Magyarországi népesedési folyamatok európai összehasonlításban” című nyitó előadásában hangsúlyozta, hogy a hazai népesedés tendenciáinak megértése két perspektíva együttes alkalmazását kívánja meg. Egyrészt a népesség alkotóeleminek alakulását, így a termékenységi, halandósági és vándormozgalmi trendeket önmagukban vizsgáljuk, hiszen azok változását eltérő tényezők alakítják. Másrészt kiemelkedően fontos a nemzetközi összehasonlítás, hiszen ez teszi lehetővé az általános és a hazai jellegzetességek szétválasztását.
Dr. Kovács Péter a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja, a Statisztikai és Demográfiai Tanszék vezetője „A hazai felsőoktatási intézmények hallgatói megtartóképessége” című előadásában arra is kereste a választ, hogy a továbbtanulás intézményválasztásakor a hallgatói döntéseket milyen tényezők befolyásolják, ezek között mik azok, amiket befolyásolni tudunk, amik miatt a végzett hallgatók a régióban maradnának.
Baksay Gergely az MNB Költségvetési és Versenyképességi Elemzések Igazgatóságának igazgatója „Demográfia és gazdaság” című előadásában kiemelte, hogy a demográfiai változások makrogazdasági és költségvetési hatásait mérsékelhetik a gazdaságpolitikai lépések, illetve a gazdasági szereplők alkalmazkodása is.

Az ebédszünetet követően a délutáni szekcióüléseken már a tantermekben folyt tovább az érdemi munka. A beérkezett jelentkezések alapján 10 tematikus szekció került kialakításra, három teljesen idegen nyelvű, továbbá öt magyar nyelvű szekció, valamint a poszterek külön szekcióban az Aulában kerültek kiállításra. Idén első alkalommal egy online szekciót is létrehoztunk néhány olyan külföldi résztvevő számára, akik a nagy távolság miatt személyesen ugyan nem tudtak jelen lenni, de egy videokonferencia beszélgetés keretében bemutathatták a prezentációjukat.
Az előadóink rendkívül érdekes és figyelemfelkeltő előadásokkal készültek. Egy-egy előadó 15 perces prezentációt mutathatott be, a szekcióelőadásokat vita is követte, így lehetőség nyílt az építő jellegű hozzászólásokra, tapasztalatcserére, a vélemények kifejtésére.
Az elhangzott előadások rövid összefoglalóit nyomtatott absztraktfüzetben jelentettük meg, amit a konferencia napján kaptak kézhez a résztvevők.
Az előadások írott anyagát tanulmánykötetben fogjuk megjelentetni a jövő év elején, így addig a szerzőknek lehetőségük nyílik a konferencián szerzett tapasztalataikat is beépíteni a cikkükbe.
A legszínvonalasabb tanulmányok szerzői lektorálás után a Kar „Gazdaság és Társadalom” vagy „E-conom” folyóiratában kaphatnak publikálási lehetőséget.

A konferencia szervezői ezúton is köszönik a közreműködő kollégák és hallgatók segítségét, mellyel jelentős mértékben hozzájárultak a konferencia sikeres lebonyolításához.

Minden előadónak és az érdeklődőknek is köszönjük, hogy személyes jelenlétükkel megtisztelték a konferenciánkat. Bízunk benne, hogy tartalmas konferenciát tudhatunk magunk mögött, mindenki nagy megelégedésére és szakmai fejlődésére.

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a jövő évi tudományünnepi konferenciánkra is!

Dr. Resperger Richárd adjunktus,
a konferencia titkára

A képek megtekitnhetők itt >>

A Sopron TV Híradója beszámolt az eseményről >>