2018.10.25. Elhunyt Menyhay Imre, Karunk professzor emeritusa

Dr. Menyhay ImreDr. Menyhay Imre PhD a Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után 1955-ben a Soproni Közgazdasági Technikumban kezdett el tanítani. Aktívan bekapcsolódott a város kulturális életébe, a Soproni Napló alapítója és szerkesztőségi tagja lett.

1956-ban az Osztrák Oktatásügyi Minisztérium támogatásával az Obertraum-i Magyar Középiskola alapító tagja és oktatója.

Egyetemi oktatói tevékenysége 1983-ban kezdődött Ausztriában, többek között az alábbi tárgyak oktatását látta el: Magatartástudományok, Autogén training, Kommunikáció. 1991-1996 között rendszeresen tartott előadásokat a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen Gazdaságpszichológia, a Veszprémi Egyetemen Vállalatvezetés és gazdaságtan témában. Oktatói munkáját 1993-ban a Veszprémi Egyetem Mérnöki Kara címzetes egyetemi tanári címmel ismerte el. Magyar és német nyelvű előadások tartását vállalta a Budapesti Vendéglátóipari és Kereskedelmi Főiskolán az 1991-es évtől.

1981-ben Ausztriában igazságügyi gazdasági szakértői és hiteles tolmács feladatokat látott el. Írói munkásságát is folytatva 1988-tól a „Die Steirische” című politikai gazdasági és kulturális hetilap rovatvezetője volt. 1991-től tanulmányi főtanácsosi megbízatást kapott Ausztriában.

Nagy gondot fordított a tudományos publikációk írására –bizonyítja ezt a gazdag publikációs és idézettségi jegyzéke, amely kb. 700 társadalom- és gazdaságkritikai glosszát, több könyvet tar-talmaz. 1982-ben a gazdaságszociológia Mag. Dr. rer. soc. oec. tudományos fokozatot nyerte el, a „Viselkedéstudományos ismeretek elhanyagolása a vállalatvezetésben” című disszertációjával.

A Soproni Egyetemen 1996-ban induló gazdálkodási szak alapító oktatója. Tudományos munkássága külföldön és hazánkban is ismert és elismert professzorrá emelte. Számos tudományos cikk, oktatást segítő tankönyv és jegyzet írója.

Dr. Menyhay Imre PhD a Közgazdaságtudományi Kar Társadalomgazdaságtan Tanszékének professzora életművéért elnyerte a „Professor Emeritus” kitüntető címet.

Oktató kollégái és hallgatói megbecsüléssel emlékeznek vissza nagy tudására, eredeti egyéniségére, interdiszciplináris tudásanyagot felvillantó előadásaira, laikusok számára is olvasható, mégis tudományos szintű könyveire, a hétköznapi élet problémáitól a filozófiai kérdésekig rengeteg témát felölelő cikkeire.

Nyugodjék békében!