2018.06.27. Diplomaosztó Kari Tanácsülés az LKK-n


Az idei esztendőben 126 hallgató vehette át oklevelét szerdán a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karán, ahol a tanévzáró diplomaosztó ünnepségen egyetemi kitüntetéseket is átadtak.

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának Diplomaátadó Ünnepélyes Nyilvános Tanácsülésén prof. dr. Náhlik András rektor köszöntője után dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár asszony beszédében a vidéki egyetemek fontosságára hívta fel a figyelmet. Dr. Fodor Tamás polgármester úr szintén köszöntötte az ünnepségen megjelenteket.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, prof. dr. Kásler Miklós úr 2018. június 8-i hatállyal helyettes államtitkárrá nevezte ki prof. dr. Fábián Attila egyetemi tanárt. Dékán úr beszédében búszúzott a kartól mint vezető, ám mindenkit biztosított, hogy oktatóként továbbra is a karon marad.

A Soproni Egyetem Szenátusa az Egyetemet irányító volt rektorainak megbecsülésére „Rector Emeritus” címet adományozhat. Első alkalommal prof. dr. Winkler András és prof. dr. Faragó Sándor egyetemi tanárok vehették át a kitüntető címet.

A Kari Tanács javaslatára, a Szenátus támogató határozata alapján prof. dr. Náhlik András rektor úr Soproni Egyetemért Emlékérem kitüntetésben részesítette dr. Wilfing János urat, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar volt Dékáni Hivatal vezetőjét. A Kari Tanács határozata alapján a kar dékánja Lámfalussy Sándor Emlékérem kitüntetést nyújtott át prof. dr. Botos Katalin egyetemi tanárnak és Traxler Attiláné tanulmányi előadónak. 

Címzetes egyetemi tanár címet adományoztak dr. Stefan Erichnek és Albert Recknagel okleveles közgazdásznak. Címzetes egyetemi docensi címben részesült Boda János, a GYSEV Cargo Zrt. vezérigazgatója, Király Attiláné, a Soproni Polgármesteri Hivatal közgazdasági osztályvezetője és Kovács Tamás, a Falco Zrt. PR-vezetője. 

A kar dékáni dicséretét dr. Gilányi Zsolt érdemelte ki, dékáni elismerő oklevéllel pedig Rosta Ibolyát és Biczó Tamást jutalmazták. A tanácsülésen a Rotaract Club elnöksége Soproni Rotaract-díjat adományozott a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karnak.

Az egyetemi képzés legmagasabb szintű formája a szervezett, vagy egyéni felkészülés keretében folyó doktori PhD-képzés. Az ünnepség Bazsóné Bertalan Laura, Honvári János és Nedelka Erzsébet  doktorrá avatásával és eskütételével folytatódott.

2018. június 15–22. között működő 19 záróvizsga bizottság előtt összesen 158 fő tett eredményesen záróvizsgát. Számukra az oklevél vagy bizonyítvány, nyelvvizsga hiányában az igazolás az ünnepségen átadásra került. A végzős hallgatók nevében Flaskár Bettina friss diplomás kötötte fel a díszszalagot a kar zászlajára. Végül az intézmény 126 hallgatója vehetett át oklevelet vagy igazoló dokumentumot. 

Az ünnepség záróeseményeként dr. Bartók István egyetemi docens úr megkapta prof. dr. Náhlik András rektor úrtól a kinevezését, valamint a dékáni tisztség jelképét, a dékáni láncot, prof. dr. Fábián Attilától.

A diplomaátadó ünnepi pillanatainak fényét Orbán Júlia versmondó, a Magyar Kultúra Lovagja irodalmi összeállítása és a soproni zeneiskola növendékének, Madarász Eszternek a fuvolajátéka emelte.

Dr. Hoschek Mónika
oktatási dékánhelyettes

Linkek:

A képek megtekinthetők itt >>
Prof. Dr. Fábián Attila dékáni beszéde >>
Sopron Média (fényképekkel) >>
Kisalföld.hu >>

Fotó: Szőke Szilárd