2018.05.08-11. A nemzeti bankok megújuló szerepvállalásáról tartott nemzetközi konferenciát az LKK


A Magyar Nemzeti Bank támogatásával megvalósuló rendezvényen 8 ország több, mint 100 hallgatója és oktatója vett részt.

Nagy örömünkre szolgált, hogy lehetőségünk nyílt megszervezni „A nemzeti bankok megújuló szerepvállasa a nemzeti stratégiában, a gazdasági és társadalmi modernizációban” című nemzetközi konferenciát Sopronban.

A konferencia a Magyar Nemzeti Bank és a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgaz­daságtudományi Kar közös, 4 napos rendezvénye volt, amely a Magyar Nemzeti Bank szakmai és anyagi támogatásával valósult meg. A konferencia céljaként tűztük ki, hogy a közép-európai országok gazdaságtudományi egyetemei és karai előadások és workshop-ok keretében megvitassák a nemzeti bankok megújuló szerepvállasát. Egyúttal lehetőség nyílt arra is, hogy a kísérő oktató kollégák egyeztessenek a pénzügyi, banki kérdésekben és az együttműködési lehetőségeket feltérképezzék.

A jövőbeli növekedések motorjai a közgazdaságtan, a pénzügyek és a nemzetközi kapcsolatok területén végzett tudományos kutatások. Hosszú távon a kutatások sok új lehetőséget kínálnak, különösen azokban a gazdasági ágazatokban, amelyek magasan képzett munkaerőt használnak és kutatókat alkalmaznak. A konferencia jó lehetőséget nyújtott a hallgatók számára, hogy közösen gondolkodjanak adott pénzügyi témakörökről, a különböző országokból és intézményekből jövő hallgatók együtt dolgozzanak ki megoldási javaslatokat, megismerjék egymás eredményeit, ötleteket kapjanak a jövőbeli kutatásaikhoz.

A konferencián 8 ország (Ausztria, Cseh Köztársaság, Horvátország, Lengyelország, Németország, Szlovákia, Szerbia, Magyarország) 12 intézménye (Nordakademie, University of Applied Sciences Burgenland, University of Zagreb, University of Economics in Bratislava, University of  Pannonia, University of Novi Sad, Budapest Business School, Budapest Metropolitan University, University of Gdansk, Tomas Bata University, University of Miskolc, University of Sopron) képviseltette magát, összesen 114 hallgató és oktató vett részt a rendezvényen.

Délelőttönként plenáris előadások keretében hallhattunk az innovatív monetáris politikáról, az európai jegybankok múltbéli és jövőbeni kihívásairól, az euróövezetben tapasztalható jogszabályi változásokról, valamint a központi bankok digitális korban jelentkező kihívásairól. Délutánonként a résztvevők 4 fős csapatokban dolgoztak együtt a növekedési hitelprogram, a helyi pénz, a hitelezés csökkenése alacsony kamatkörnyezetben és a szabályozás hatása a nyugdíj megtakarításra témakörökben meghirdetett workshop-okon. A csapatokat különböző országok, különböző egyetemeiről jövő hallgatók alkották, akiknek együtt kellett különböző feladatokat megoldaniuk a workshop-ok témájához kapcsolódóan. A közös gondolkodás gyorsan összekovácsolta őket, hatékonyan tudtak együtt dolgozni. Ezúton is gratulálunk a legjobb eredményt elért csapatoknak.

  • Az első helyezést elért csapat tagjai voltak: Velimir Milasin (University of Applied Sciences Burgenland), Dávid Földes (University of Economics in Bratislava), Pavol Kucharovic (University of Economics in Bratislava) and Graziella Galluci (Budapest Metropolitan University).
  • A második helyen végzett csapat tagjai: Mostafa Hawash (Budapest Metropolitan University), Fanni Dorina Demkó (University of Miskolc), August Cesarec (University of Zagreb) and Martin Karas (University of Economics in Bratislava).
  • A harmadik helyen holtverseny alakult ki, a helyezést elért csapatok tagjai: Thomas Hoffer (University of Applied Sciences Burgenland), Le Nhu Quynh Do (Tomas Bata University), Vojtech Sadil (Tomas Bata University), and Petra Káplár (University of Novi Sad), Ashiqur Rahman (Tomas Bata University), Brigitta Kovács (University of Sopron), Richárd Gömzsik (Budapest Metropolitan University).

Igyekeztünk kihívás elé állítani a hallgatókat és nemcsak csapatban mérhették össze tudásukat, hanem egyéniben is. A rendezvény zárásaként mindenkinek volt lehetősége egy „dolgozat” keretében számot adni a plenáris üléseken, valamit a workshop-okon elsajátított tudásáról. Ebben a megmérettetésben a legjobb eredményt Jenny Schmigale (Nordakademie) érte el.

Minden résztevőnek köszönjük, hogy eljött és részt vett a konferencián, megosztotta ismereteit, gyakorlati tapasztalatait és kutatási ötleteit. Reméljük, hogy az itt szerzett tudás, ismeret, ismeretség segíti őket a jövőbeli szakmai és tudományos pályájukon.

A Szervezők

Linkek:


A képek megtekinthetők itt >>