2018.02.09. Diplomaosztó Kari Tanácsülés az LKK-n


A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karán 111 eredményesen vizsgázott jelölt közül 65 fő vehetett át oklevelét.

Az elnökségben helyet foglaltak az egyetem és kar vezetői, valamint a testvérkarok képviselői.

Az ünnepségen beszédet mondott prof. dr. Náhlik András egyetemi tanár, a Soproni Egyetem rektora, prof.dr. Fábián Attila egyetemi docens, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja.

Az ünnepség keretében kitüntetések átadására is sor került.

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar előterjesztése alapján a Szenátus döntésének megfelelően az egyetemi tanulmányai alatt nyújtott kiemelkedő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért ALMA MATER kitüntetésben részesült Rácz Dóra pénzügy és számvitel szakos közgazdász.

A „Kiváló Hallgató Emlékérem” kitűntetést azok a végzős hallgatók vehetik át, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, kiváló közösségi munkát végeztek és egyetemi polgárhoz méltó emberi magatartást tanúsítottak. prof. dr. Fábián Attila dékán ebben az évben az emlékérmet Kőrös Barbara okleveles közgazdászjelölteknek nyújtotta át.

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja Dékáni dicséret kitüntetésben részesítette  Verhás Alexandra és Kiss Barnabás közgazdászjelölteket.

A kétnyelvű fogadalomtétel után prof. dr. Fábián Attila dékán adta át az okleveletek, és kétfogásával fogadta őket okleveles közgazdászoknak, közgazdászoknak, szakértőknek és szakközgazdászoknak, valamint asszisztenseknek. A végzősök nevében Kőrös Barbara köszönt el az egyetemtől, az oktatóktól, a dolgozóktól és társaitól.

A Soproni Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa a doktori képzés eredményeként egyetemünk Doktori Szabályzatának megfelelően, eredményes doktori szigorlata, valamint doktori értekezésének sikeres megvédése alapján

  • Mikó Eszter okleveles közgazdász,
  • Rohonczi Edit középiskolai tanár,
  • Tina Jäger okleveles üzemgazdász

részére javasolta a PhD doktori cím adományozását a gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományterületen.

Gratulálunk a kitüntetetteknek és végzett hallgatóinknak!

Szakmai életükben sikert, munkájukban sok örömet és boldog családi életet kívánunk!

Az ünnepség fényét Holpár Anna (Felkészítő tanára Bálintné Horváth Erika, zongorán kísérte Schárffy Halmos Erika) fuvolajátéka emelte.

 

Link:


A képek megtekinthetők itt >>

Prof. Dr. Fábián Attila dékáni beszéde >>