2017.11.09. LKK tudományünnepi nemzetközi konferencia

2017.11.09. A Magyar Tudomány Ünnepe


„Geopolitikai stratégiák Közép-Európában” címmel került megrendezésre Karunk hagyományos nemzetközi tudománynapi konferenciája. 

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, csatlakozva a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) országos rendezvénysorozatához, idén is nemzetközi konferenciával várta az érdeklődőket, hozzájárulva ezzel is a hazai és a nemzetközi ismertség növeléséhez. Plenáris előadás tartására minden évben a gazdasági és a tudományos élet jeles képviselőit kérjük fel. A konferenciára közel száz hazai és külföldi előadó regisztrált, többek között Ausztriából, Szlovákiából, Horvátországból, Németországból és Hollandiából is érkeztek résztvevők.
A konferenciát Prof. Dr. Kiss Éva a konferencia elnöke nyitotta meg, majd Dr. Czeglédy Tamás a konferencia szervezőbizottságának elnöke köszöntötte a résztvevőket, bemutatta a plenáris előadókat, és felkérte őket az előadásuk megtartására.

Délelőtt izgalmas plenáris előadásokat hallhattunk a Kar Aulájában.
Dr. Sass Magdolna az MTA tudományos főmunkatársa, a BGE egyetemi docense „Kelet-Közép-Európa kitörési lehetőségei a világgazdaságban a globális értékláncok korában” című angol nyelvű előadásában kiemelte, hogy Kelet-Közép-Európa és azon belül Magyarország részvétele a nemzetközi termelésben egészen más, mint amit a hagyományos statisztikák mutatnak. A GVC-k átalakítják azt a nemzetközi környezetet is, amely erőteljesen befolyásolja a kevésbé fejlett országok gazdasági növekedésének és utolérésének keretfeltételeit. Az alapkérdések ebben a tekintetben a következők: mekkora lehet a gazdasági növekedés és elosztás szempontjából az optimális GVC-részvétel egy utolérő ország számára, és milyen gazdaságpolitikai eszközökkel segíthető a magasabb hozzáadott-értékű GVC-részvétel felé történő elmozdulás? Az előadás ezeket a kérdéseket járta körül, különös tekintettel a kelet-közép-európai országokra és a GVC-k térnyerésének válság utáni megtorpanására.
Dr. Péti Márton a Nemzetstratégiai Kutatóintézet szakmai főtanácsadója, a BCE Geo Intézet intézetigazgató egyetemi docense „Nyugat és (Távol-)Kelet között: Új geopolitikai kilátások Közép-Európában és a Kárpát-medencében” című angol nyelvű előadásában kiemelte, hogy Kelet-Európa Európán belüli és globális társadalmi-gazdasági pozíciói megváltoztak az utóbbi időben. A térség néhány fejlődési potenciálja azonban felértékelődött az elmúlt tíz évben, és mára jobb fejlődési kondíciókkal bír, mint Európa másik hagyományos perifériája, a Mediterrán térség. Még érdekesebb a fejlesztéspolitikai kontextus, ha Európán kívüli tényezőkre is kitekintünk: Kína új nemzetközi fejlesztési kezdeményezése, az Új Selyemút kiemelt figyelemmel kezeli e térséget. A Kárpát-medence még az izgalmas Közép- és Kelet-Európán belül is különleges fejlesztési helyzetet képvisel, még Közép-Európán belül is egy átmeneti zónának számít, ahol a társadalom sokszínűsége, amely az innováció és a fejlődés alapja lehet, a nyugat-európai helyzettel szemben organikusan biztosított az őshonos nemzeti és etnikai kisebbségek által. Előadásának záró gondolata: talán lassan megérik rá az idő, hogy Közép- és Kelet-Európa és a Kárpát-medence végre kifejezze sajátos és közös fejlesztési elképzeléseit.
Dr. Princzinger Péter a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese „Magyarország Közép-Európa turisztikai térképén” című magyar nyelvű előadásában arra a kérdésre is kereste a választ, miben tud újat, különlegeset, egyedit mutatni Magyarország? Hogyan tudjuk elérni a külföldi turisták esetében, hogy Magyarországon tovább maradjanak, mint jellemzően 1-2 vendégéjszaka és többet költsenek? Előadásában az egészségturizmus, kulturális turizmus, rendezvényturizmusban rejlő lehetőségeket is érintette. Európa turisztikai nagyhatalmai az elmúlt 5 évben mérsékelt növekedés mutattak a beutazási trendekben, amely tendencia lehetőséget biztosít a közép-európai országoknak, köztük Magyarországnak is. Miközben a külföldi turisták utazási döntéseiért, elkölthető jövedelméért, vendégéjszaka számokért versenyben állnak régiónk országai, a fogadó országok felismerték a turisztikai együttműködés szükségességét. A turizmus 2003 óta sikeres területe a Magyarország számára stratégiai fontosságú visegrádi (V4) együttműködésnek. A 2014-ben indult Kína és a 16 közép- és kelet-európai ország turisztikai együttműködésének fő célja a két térség közti turisztikai forgalom élénkítése. Hazánk együttműködésben betöltött erős koordinációs szerepére is kitért az előadó.

Az ebédszünetet követően délután a tantermekben folyt tovább az érdemi munka. A beérkezett jelentkezések alapján 8 tematikus szekció került kialakításra, három teljesen idegen nyelvű (angol és német), és öt alapvetően magyar nyelvű szekció. A poszterek külön szekcióban az Aulában kerültek kiállításra. Az előadóink rendkívül érdekes és figyelemfelkeltő előadásokkal készültek. Egy-egy előadó 15 perces prezentációt mutathatott be, a szekcióelőadásokat vita is követte, így lehetőség nyílt az építő jellegű hozzászólásokra, tapasztalatcserére, a vélemények kifejtésére.

Az elhangzott előadások rövid összefoglalóit nyomtatott absztraktfüzetben jelentettük meg, amit a konferencia napján kaptak kézhez a résztvevők.
Az előadások írott anyagát ISBN-számmal ellátott tanulmánykötetben fogjuk megjelentetni a jövő év elején, így addig a szerzőknek lehetőségük nyílik a konferencián szerzett tapasztalataikat is beépíteni a cikkükbe, hozzájárulva ezáltal ahhoz, hogy magas színvonalú tanulmányok születhessenek.
A legszínvonalasabb tanulmányok szerzői lektorálás után a Kar Gazdaság és Társadalom vagy az E-conom című folyóiratában kaphatnak publikálási lehetőséget.

A rendezvényt „A Soproni Felsőoktatásért” Alapítvány és a Nemzetstratégia Kutatóintézet (NSKI) szervezte. A konferencia szervezői ezúton is köszönik a közreműködő kollégák és hallgatók segítségét, mellyel jelentős mértékben hozzájárultak a konferencia sikeres és magas színvonalú lebonyolításához.

Minden előadónak és érdeklődőnek köszönjük, hogy személyes jelenlétükkel megtisztelték a konferenciánkat. Bízunk benne, hogy tartalmas konferenciát tudhatunk magunk mögött, mindenki nagy megelégedésére és szakmai fejlődésére.

Sok szeretettel invitálunk és várunk mindenkit a jövő évi tudományünnepi konferenciánkra is!

Dr. Resperger Richárd adjunktus,
a konferencia szervezőbizottságának tagja, a konferencia titkára


A képek megtekinthetők itt >>