2017.07.06. Diplomaosztó Kari Tanácsülés


A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar megtartotta ünnepélyes tanévzáró diplomaosztó Kari Tanácsülését.

Az elnökségben helyet foglaltak az egyetem és kar vezetői, valamint a testvérkarok képviselői.

A Kari Tanács és az egyetem Szenátusának javaslatára prof. dr. Faragó Sándor rektor úr a 2017. július 1-jétől 2022. június 30-ig tartó időszakra dr. habil Fábián Attila egyetemi docenst nevezte ki a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánjává.

A Kari Tanács javaslatát figyelembe véve dr. Fábián Attila dékán úr dr. Hoschek Mónika egyetemi docens asszonyt nevezte ki oktatási dékánhelyettesnek 2017. július 1-jétől 2022. június 30-ig.

A Kari Tanács javaslatát figyelembe véve dr. Fábián Attila dékán úr dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens urat nevezte ki nemzetközi és tudományos dékánhelyettesnek 2017. július 1-jétől 2022. június 30-ig.

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács 8/2017. számú határozata alapján prof. dr. Faragó Sándor Rektor Úr prof. dr. Kiss Éva egyetemi tanárt, a földtudományok MTA doktorát nevezte ki a Széchenyi István gazdálkodás- és szervezéstudományi Doktori Iskola vezetőjévé.

Az ünnepségen beszédet mondott prof. dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, a Soproni Egyetem rektora, dr. habil Fábián Attila egyetemi docens, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja.

Az ünnepség keretében kitüntetések átadására is sor került.

A Közgazdaságtudományi Kar előterjesztése alapján az Egyetem Szenátusa „Professor Emeritus”címet adományozott prof. dr. Székely Csaba egyetemi tanárnak, a gazdálkodás- és szervezéstudományok MTA doktorának.

A Soproni Egyetem Rektora a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar előterjesztését követő Szenátusi döntésnek megfelelően „Címzetes egyetemi tanári” címet adományozott dr. Budaházy Emil, az orvostudományok kandiditusa részére.

A Soproni Egyetem Rektora a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar előterjesztését követő Szenátusi döntésnek megfelelően „Címzetes egyetemi docensi” címet adományozott

  • Dr. Fülöp Rudolf jogász,
  • Babonits Tamásné egészségügyi menedzser,
  • Michael Reinig gépészmérnök

részére.

A Kari Tanács határozata alapján a kar dékánja Lámfalussy Sándor Emlékérem kitüntetést nyújtott át Dávid Ilona úrhölgynek, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójának, a GySEV Zrt. Igazgatóság elnökének, a GySEV Zrt. és a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar közötti példamutató együttműködés támogatásáért, a színvonalas szakmai–kutatási kapcsolatok kialakításának elősegítéséért, a kar erkölcsi és anyagi támogatásáért, a hallgatói ösztöndíjak anyagi alapjainak megteremtéséért, a kari marketingtevékenység támogatásáért, valamint Dávid Ilona úrhölgy közéleti tevékenységének elismeréséül.

A Kari Tanács határozata alapján a kar dékánja Széchenyi István Emlékérem kitüntetést nyújtott át dr. Koloszár László egyetemi docensnek, megköszönve oktatási és hallgatói szolgáltatásokért felelős dékánhelyettesként végzett fáradhatatlan munkáját.

A Kari Tanács javaslatára a Soproni Egyetem rektora Rektori Dicséret kitüntetést adományozott a XXXIII. OTDK-n, a Közgazdaságtudományi Szekcióban III. helyezést elért Kőrös Barbara, a vezetés és szervezés, valamint a vállalkozásfejlesztés mesterszakot párhuzamosan teljesítő hallgatónak.

A 2016/17. tanév tavaszi szemeszterében a sikerrel teljesített habilitációs eljárás lefolytatása után a Soproni Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa a gazdálkodás- és szervezéstudományokban önálló egyetemi előadások tartásának jogával, valamint a dr. habil. cím viselésének jogával ruházta fel dr. Rudnák Ildikót, a  gazdálkodás- és szervezéstudományok doktorát.

A Soproni Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa a doktori képzés eredményeként egyetemünk Doktori Szabályzatának megfelelően, eredményes doktori szigorlata, valamint doktori értekezésének sikeres megvédése alapján

  • Markó Gabriella okleveles környezetmérnök,
  • Mihályné Závecz Szilvia okleveles közgazdász,
  • Szűcs Ágnes okleveles műszaki menedzser

részére javasolta a PhD doktori cím adományozását a gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományterületen.

Dr. Hoschek Mónika Oktatási dékánhelyettes tájékoztatta a nyilvános Kari Tanács ülését, hogy a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon 2017. június 26–30. között működő 25 záróvizsga bizottság előtt összesen 144 jelölt eredményesen záróvizsgázott. Az ünnepélyes eskütételt követően sor került az oklevelek átadására.

Dr. Fábián Attila dékán a felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben és a szakirányú továbbképzési szakokon végzett hallgatóknak nyújtotta át az oklevelét.

Gratulálunk a kitüntetetteknek és végzett hallgatóinknak!

Szakmai életükben sikert, munkájukban sok örömet és boldog családi életet kívánunk!

 

A képek megtekinthetők itt >>