2017.02.10. Diplomaosztó Kari Tanácsülés


A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara 2017. február 10-én tartotta ünnepélyes diplomaosztó Kari Tanácsülését a kar Erzsébet utcai épületének aulájában.

 

Az elnökségben helyet foglaltak az egyetem és kar vezetői, valamint a testvérkarok képviselői. Az ünnepségen beszédet mondott prof. dr. Náhlik András egyetemi tanár, a Soproni Egyetem általános rektorhelyettese, dr. Fábián Attila egyetemi docens, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja. 

Az ünnepség keretében kitüntetések átadására is sor került. 
„Széchenyi István Emlékérem” kari alapítású kitüntetést vehetett át dr. Marta Zágoršeková, a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Kar egyetemi docense.
Alma Mater kitüntetésben részesült magas színvonalú szakmai munkáért és tanulmányi eredményért, valamint az egyetem hírnevének öregbítéséért végzett kiemelkedő tevékenységért Lukács Ágotaokleveles közgazdász. 
Rektori Dicséretben részesültek Ódor István és Vági Piroska közgazdászjelöltek.
„Kiváló Hallgató Emlékérem” kitüntetést kapott Balaskó EvelinNeuhold Dóra Ágnes és Varga Gittaközgazdászok. 

A 2016/17. tanév őszi szemeszterében a sikerrel teljesített habilitációs eljárás lefolytatása után a Soproni Egyetem Habilitációs és Doktori Tanácsa a gazdálkodás- és szervezéstudományokban önálló egyetemi előadások tartásának jogával, valamint a dr. habil. cím viselésének jogával ruházta fel: 

  • Dr. Boris Mattos a nemzetközi kapcsolatok doktorát,
  • Dr. Eva Janciková a gazdálkodás és szervezéstudományok doktorát,
  • Dr. Katarina Brocková a nemzetközi kapcsolatok doktorát.

A Soproni Egyetem Habilitációs és Doktori Tanácsa, a doktori képzés eredményeként egyetemünk Doktori Szabályzatának megfelelően, eredményes doktori szigorlata, valamint doktori értekezésének sikeres megvédése alapján 

  • Clemens Jäger okleveles üzemgazdász,
  • Mentesné Tauber Anna okleveles tanár,
  • Varga Zoltán okleveles közgazdász

részére javasolta a PhD doktori cím adományozását a gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományterületen.

Dr. Koloszár László oktatási és hallgatói szolgáltatásokért felelős dékánhelyettes tájékoztatta a nyilvános Kari Tanács ülését, hogy a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon 2016. december 1. és 2017. január 27. között működő 14 záróvizsga bizottság előtt összesen 116 jelölt jelentkezett záróvizsgára.

Az ünnepélyes eskütételt követően sor került a diplomák átadására.

Dr. Fábián Attila dékán az alapképzésben, mesterképzésben és a szakirányú továbbképzési szakokon, valamint a felsőoktatási szakképzési szakokon végzett hallgatóknak nyújtotta át az oklevelet.

Gratulálunk a kitüntetetteknek és végzett hallgatóinknak! Szakmai életükben sikert, munkájukban sok örömet és boldog családi életet kívánunk!

Árendásné Fekete Márta

Link:


A képek megtekinthetők itt >>