2017.02.03. Karunk h. c. doktora 80 éves


Honoris causa doktori oklevél átadása a soproni Közgazdaságtudományi Karon, 2011. szeptember 7-én.

Prof. Dr. Dr. h.c. Horváth Péter 80. születésnapjára

Magyarország büszke tudósaira, Nobel-díjasaira még akkor is, ha sokuk tudományos munkásságának nagyobb része, vagy egésze külföldi országokban bontakozott ki. Így van ezzel városunk és egyetemünk is: minden lehetőséget meg szeretnénk ragadni arra, hogy megbecsülésünket ki tudjuk fejezni szülőföldünkről, egyetemünkről elszármazott hírességeink iránt.

A Közgazdaságtudományi Kar nemrég vette fel Lámfalussy Sándor, a faipari kar pedig Simonyi Károly nevét. Az előbbi édesapja hosszú évekig professzor volt a soproni egyetemen, az utóbbi saját maga volt professzor itt, és fia, Charles Simonyi vált világhírűvé az informatika területén kifejtett tevékenységéért. Lámfalussy Sándor az EU pénzügyi rendszerének kialakításában szerzett elévülhetetlen érdemeket, amit egyetemünk és karunk először a tiszteletbeli doktori cím adományozásával, majd nevének felvételével hálált meg.
Ebbe a sorba illeszkedik Horváth Péter professzor is. Ő is a Közgazdaságtudományi Kar feladatkörébe tartozó területen: az üzemgazdaságtan, a vállalatirányítás, még közelebbről a kontrollig területén szerzett világszerte elismert érdemeket. A kontrolling fogalmát ugyan még ma is sokan félreértik, de már a klasszikusok (elsősorban Fayol) is a gazdasági (menedzsment) folyamatok elengedhetetlen részének tekintették ezt a tevékenységet. Időközben az is bebizonyosodott, hogy a korszerű vállalatirányítás (sőt más szervezetek irányítása is) elsősorban e fogalom köré csoportosítható a döntés és a tervezés mellett, és elsősorban Horváth professzor érdemének tekinthető az ilyen kontrolling rendszerek kidolgozása, fejlesztése, alkalmazásuk széles körű elterjesztése. Könyvei, előadásai és tanácsai az egyetemi oktatás számára kiemelkedő jelentőségűek.
A legnagyobb egyetemi kitüntetés, a tiszteletbeli doktori cím adományozására csak a jelentős nemzetközi hírnevet szerzett, kiváló teljesítményt felmutató azon tudósok jogosultak, akiket az Egyetem és a Kar oktatói, kutatói szívesen választanak példaképüknek, és akik sokat tettek és tesznek az Egyetem hírnevének öregbítése érdekében. Szívből örülünk, hogy a soproni születésű Horváth Péter professzornak 2011 szeptemberében átadhattuk a doctor honoris causa oklevelet. Reméljük, hogy még sokáig folytathatjuk az azóta is tartó kapcsolatot hallgatóink, egyetemünk, városunk javára.

Kedves Professzor Úr! Isten éltessen sokáig! Egyetemünk hivatalos köszöntésével:
Jó szerencsét!

Sopron, 2017. február 3.


Dr. Székely Csaba egyetemi tanár, egykori dékán
Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar