2016.10.13. NÉVADÓ Ünnepélyes Kari Tanácsülés


A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 2016. október 13-án tartotta ünnepélyes névadó Kari Tanácsülését a kar Erzsébet utcai épületének aulájában.

A névadó ünnep elnökségében helyet foglaltak az egyetem és kar vezetői, a testvérkarok képviselői, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere. Megjelent ünnepségünkön Lámfalussy Sándor Professzor úr hitvese Anne-Marie Lamfalussy, gyermekei Isabelle és Christophe Lamfalussy, valamint a család Magyarországon élő tagjai.

A vendégek soraiban üdvözölhettük a magyar közgazdasági felsőoktatás megjelent képviselőit, a karral szoros kapcsolatot ápoló cégek, vállalatok vezetőit, a kamarák vezetőit, a történelmi egyházak képviselőit, karunk Professzor Emeritusait, címzetes egyetemi tanárait, és egyetemi docenseit. Jelen voltak a kar oktatói, dolgozói és hallgatói.

Az ünnepségen beszédet mondott prof. dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora, köszöntötte a megjelenteket dr. Fodor Tamás polgármester, felszólalt Lámfalussy Sándor professzor szellemi hagyatékénak gondozója Christophe Lamfalussy és ismertette a professzor úr életútját dr. Fábián Attila egyetemi docens, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja.
Megáldották és felszentelték a kar új zászlóját. A ceremóniát Henczel Szabolcs, a Szent György Dómtemplom plébánosa, egyetemi lelkész, Pelikán András, a soproni egyházközség parókus lelkésze és Filotás Julianna, a református gyülekezet beosztott lelkésze végezte. A zászlóra az első szalagot Lámfalussy Sándor professzor úr hitvese, Anne-Marie Lamfalussy kötötte fel.
A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsa a kar érdekében kifejtett áldozatos munkák elismeréséért Lámfalussy Sándor Emlékérmet alapított. Tervezője dr. Soltra E. Tamás, a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Alkalmazott Művészetek Intézetének egyetemi docense.
A Kari Tanács határozata értelmében Lámfalussy Sándor Emlékérem kitüntetésben részesülhetnek:

 • a hazai vagy nemzetközi tudományos életben kimagasló eredményeket elért bel- és külföldi oktatók, kutatók és gyakorlati szakemberek, kizárólag kiemelkedő tudományos és oktatási tevékenységük alapján, illetve
 • azon hazai vagy nemzetközi szervezetek, amelyek tudományos tevékenységükkel bizonyítható módon hozzájárulnak a tudomány fejlődéséhez, illetve
 • azon tekintélyes személyiségek/szervezetek, akik kiemelkedő mértékben segítik a kart vállalt feladatainak ellátásában.

A Kari Tanács határozatának alapján dr. Fábián Attila dékán úrtól kitüntetést vehettek át:

 • Mme Anne-Marie Lamfalussy;
 • Prof. Dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora;
 • Isabelle Lamfalussy;
 • Christophe Lamfalussy;
 • Laurence Lamfalussy (nevében a kitüntetést átvette: Christophe Lamfalussy);
 • Jérome Lamfalussy (nevében a kitüntetést átvette: Christophe Lamfalussy);
 • Sopron Megyei Jogú Város – a kitüntetést átvette: dr. Fodor Tamás polgármester;
 • Kapuvár Város – a kitüntetést átvette: Borsodi Tamás, a város főjegyzője;
 • Prof. Dr. Winkler András egyetemi tanár;
 • az Erdőmérnöki Kar – a kitüntetést átvette: Prof. Dr. Bidló András egyetemi tanár, az Erdőmérnöki Kar dékánhelyettese;
 • a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar – a kitüntetést átvette: Dr. Alpár Tibor egyetemi docens, a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar dékánja.

Kitüntetésüket a későbbiekben veszik át:

 • Dr. Csányi Sándor az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója;
 • a Leuveni Katolikus Egyetem professzorai;
 • a Leuveni Katolikus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara.

Karunk közössége az aulában kívánt emléket állítani Lámfalussy Sándor professzor úrnak, ezért egy emléktáblát helyeztetett el a kar számos rendezvényének helyet adó közösségi térben. Az emléktáblát prof. dr. Faragó Sándor rektor, dr. Fábián Attila dékán és a család nevében Christophe Lamfalussy leplezte le, majd helyezte el a babérkoszorúkat.

A Névadó Kari Tanácsülésen szavalatot mondott Pataki András a Soproni Petőfi Színház igazgató-főrendezője és Ács Tamás a Soproni Petőfi Színház színművésze, zongorán közreműködött Váradi László, a Virtuózok második évadjának döntőse.

Karunk a névválasztással vállalta, hogy Lámfalussy Sándor professzor úr szellemi örökségét méltón gondozza a továbbiakban is. Az, hogy professzor úr nevét használhatjuk, az intézményünkben folyó szakmai munka elismerése is egyben, ugyanakkor erkölcsi kötelezettséget is jelent számunkra.

Jó szerencsét!

 

 

 

Linkek:


A képek megtekinthetők itt >>

A Cyberpress cikke >>

A Hír.ma cikke >>

Az InfoSopron.hu >>

A Kisalfold.hu >>

A minden ami Sopron.hu >>

A Sopronmedia.hu >>

A Sztarklikk cikke >>