2016.07.09. Diplomaosztó Kari Tanácsülés


A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara 2016. július 9-én tartotta ünnepélyes tanévzáró diplomaosztó Kari Tanácsülését a kar Erzsébet utcai campusának aulájában.

Az elnökségben helyet foglaltak az egyetem és a Kar vezetői, valamint a testvérkarok képviselői.
Az ünnepségen beszédet mondott prof. dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, a Nyugat- magyarországi Egyetem rektora, valamint dr. habil Fábián Attila egyetemi docens, a Közgazdaságtudományi Kar dékánja.

Az ünnepség keretében kitüntetések átadására is sor került.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Rektora a Közgazdaságtudományi Kar előterjesztését követő Szenátusi döntésnek megfelelően „Címzetes egyetemi tanári” címet adományozott dr. Hegedűs Mihály, a közgazdaságtudományok doktora részére. 
Alma Mater Emlékérem kitüntetésben részesült magas színvonalú szakmai munkájáért és tanulmányi eredményéért, valamint az egyetem hírnevének öregbítéséért végzett kiemelkedő tevékenységéért Pankotay Fruzsina Magda okleveles vállalkozásfejlesztés szakos közgazdász. 
Oktatói, közéleti munkájáért, mintaértékűként értékelt oktatói magatartásának elismeréséül a Kari Hallgatói Önkormányzat az „Oktató a Hallgatókért” kitüntetést a 2015/2016. tanévben dr. Szóka Károly egyetemi docensnek adományozta. A „Dolgozó a Hallgatókért” kitüntetést, mintaértékűként értékelt dolgozói magatartásának elismeréséül, dr. Wilfing János dékáni hivatalvezető érdemelte ki. A „Hallgató a Hallgatókért” kitüntetést az elmúlt években, a Kar hallgatóinak érdekében végzett jelentős munkájáért, hallgatói, közéleti tevékenységéért, mintaértékűként értékelt hallgatói magatartásának elismeréséül Ódor István pénzügy és számvitel alapszakos hallgató vehette át Csigó Ádámtól, a Kari Hallgatói Önkormányzat elnökétől. 
A 2015/16. tanév tavaszi szemeszterében a sikerrel teljesített habilitációs eljárás lefolytatása után a Nyugat-magyarországi Egyetem Habilitációs Bizottsága a gazdálkodás- és szervezéstudományokban önálló egyetemi előadások tartásának jogával, valamint a dr. habil. cím viselésének jogával ruházta feldr. Juhász Lajos egyetemi docenst, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktorát. 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori Tanácsa a doktori képzés eredményeként, egyetemünk Doktori Szabályzatának megfelelően, eredményes doktori szigorlata, valamint doktori értekezésének sikeres megvédése alapján

  • Bartakovics Gábor okleveles közgazdász;
  • Tino Bensch okleveles közgazdász

részére javasolta a PhD doktori cím adományozását gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományterületen.

Dr. Koloszár László oktatási és hallgatói szolgáltatásokért felelős dékánhelyettes tájékoztatta a nyilvános Kari Tanács ülését, hogy a Közgazdaságtudományi Karon 2016. június 24–29. között működő 26 záróvizsga bizottság előtt összesen 201 jelölt záróvizsgázott eredményesen. Az ünnepélyes eskütételt követően sor került a diplomák és bizonyítványok átadására, dr. Fábián Attila dékán a felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú továbbképzési szakokon végzett hallgatóknak nyújtotta át az oklevelét.

Gratulálunk a kitüntetetteknek és végzett hallgatóinknak! 
Szakmai életükben sikert, munkájukban sok örömet és boldog családi életet kívánunk!

Árendásné Fekete Márta

Link:


A képek megtekinthetők itt >>

Dr. Fábián Attila dékán beszéde >>