2016.04.07. Az európai kohéziós politika gazdaságtana


Megjelent Fábián Attila és Pogátsa Zoltán szerkesztésében „Az európai kohéziós politika gazdaságtana” című kötet.

Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, az MTA doktora (Széchenyi István Egyetem) az alábbi ajánlást írta a könyvhöz:
"Az Európai Unió egyik fontos szakpolitikájának, a kohéziós politikának a nemzetközi és hazai feldolgozása széles irodalmi bázison nyugszik. Sok és sokféle bemutatás, elemzés jelent meg az európai területi folyamatokról, annak alakítását szolgáló fejlesztési, támogatási rendszerről és intézményi keretekről. A kötet egyik oldalról összegzésnek, értékelésnek tekinthető, míg másik vonatkozásban a 2014-2020-as időszak céljainak, intézményeinek bemutatása, a területi szerkezet jövőbeli alakításának irányait jelző csomópontok ismertetése, szakszerű feldolgozása. A keresztútnál, a múltból érkezés és a jövőbe tartás idejében vállalja a tanulmánykötet ennek a nagyrendszernek a bemutatását, értékelését.
A mű jól szolgálja az európai kohéziós politika megismerését, annak oktatását, a szakszerű feldolgozáshoz hasznos elméleti, elemzési, módszertani és irodalmi ismerteket és segítséget nyújt."

Takács Eszter