2016.03.21. Fecske Mihály 90 éves!


Nagy örömmel adjuk közre a jó hírt, hogy budapesti képzési központunk vezetője, mindenki Miska bácsija 90 éves lett. 

Karunk valamennyi jelenlegi és régi dolgozója nevében szeretettel gratulálunk neki, és az alábbi rövid életrajzzal kívánjuk méltatni figyelemreméltó tevékenységét, amelynek során nemcsak egyetemünkön és karunkon, hanem több tudományterületen és neves egyetemen letette névjegyét.

Dr. Fecske Mihály CSc 1952-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Belkereskedelmi szakán okleveles közgazdászként. 1960-ban az Agrártudományi Egyetemen okleveles agrármérnöki diplomáját vehette át. 1984-ben védte meg kandidátusi disszertációját a közgazdaságtudomány tudományterületen, a disszertáció témája a „Növekedési pályák” volt. Önképzés keretében felsőfokú statisztikusi és felsőfokú tervező szakképesítést szerzett.
Német és angol nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.
Tudományos kutatóként évtizedeken keresztül a Gazdaságkutató Intézetben gazdaságstratégiával foglalkozott, ezzel párhuzamosan a kutatási területének megfelelő kurzusokat vezetett a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen.
1992-től a Magyar Tudományos Akadémia Prognózis Alapítványánál dolgozott tudományos Kutatóként. Fő munkaterületét az egészségügy és az azzal összefüggő kutatások képezték. Az egészségügyi intézmények teljesítményfinanszírozásra való áttérése óta 12 egészségügyi intézmény átvilágítását vezette, a tapasztalatok alapján számos tanulmányt jelentetett meg. Az alapítvány tevékenységi körébe tartozó regionális, környezetvédelmi kutatási témákban is aktívan tevékenykedett.
1994–2000 között nyertes OTKA pályázatoknak köszönhetően lehetősége volt az egészségügy helyzetét a regionális sajátosságok tükrében vizsgálni.
Tagja volt tudományos minősítő bizottságoknak, kutatási témáival kapcsolatban különböző tudományos fórumokon számos előadást tartott.
Évek óta tagja a Közgazdaságtudományi Kar Záróvizsga Bizottságainak és Doktori Szigorlati Bizottságainak. Szakmai irányítóként részt vesz diplomadolgozatok konzultálásában. Az Orvos-gyógyszerész közgazdász és Egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzéseken Kórházgazdálkodás témában kurzusokat vezet. A kar budapesti konzultációs központjában a képzések helyszíni koordinálásában munkája nélkülözhetetlen.
Isten éltesse Kedves Kollégánkat még nagyon sokáig!