2016.03.14–19. Rigában jártak a KTK-sok


Beszámoló a 2016. március 14–19. között, az ETAP keretében rendezett 17th European Accountancy Week (EAW) rendezvényről.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara 2012-ben csatlakozott az European Taxation and Accounting in Practice (ETAP), egész Európát behálózó szervezetéhez, amelynek célja a számviteloktatás gyakorlatorientáltságának fokozása, a résztvevő intézmények tanárainak és hallgatóinak tapasztalatcseréje, illetve a hallgatók számára annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapvető előírásaival megismerkedjenek. A szervezet munkanyelve az angol, így a szaknyelv fejlesztésére is lehetőség nyílik a résztvevő hallgatók számára. Ebben az évben a számviteli hetet a BA School of Business and Finance intézmény szervezte, Rigában. Az eseményen Intézményünket Vági Piroska, Marfi Tamás hallgatók és Széles Zsuzsanna tanárnő képviselték.

Jelenleg az ETAP hálózatnak 14 európai országból összesen 17 felsőoktatási intézmény a tagja. A rigai rendezvényen 67 hallgató és 24 oktató vett részt. A hét folyamán a résztvevő oktatók előadásokat tartottak a nemzetközi számviteli standardokról (saját tőke, eszközök, források és pénzügyi elemzés témakörökben), majd ezeket követően gyakorlati példákat, esettanulmányokat kellett megoldani a hallgatóknak. Az utolsó napon minden csapat prezentációt készített egy európai cég angol nyelvű beszámolója, kimutatásai alapján. A négyfős csapatok, amelyek különböző országok hallgatóból álltak egész héten együtt dolgoztak az egyes témakörökkel kapcsolatos feladatokon, azonban a prezentáció volt az igazi megmérettetés, mivel az eddig tanultakról kellett számot adni. Az EAW résztvevői, mind szakmai (számviteli, pénzügyi), mind szaknyelvi szempontból hasznos információkkal gazdagíthatták eddigi tudásukat.

2017 márciusában az European Accountancy Week rendezvénynek a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara ad otthont. A hallgatók számára ez egy remek lehetőség a nemzetközi szinten való megmérettetésre és a tapasztalatok gyűjtésére.

 

Dr. Széles Zsuzsanna

 

 

Linkek:

www.ktk.nyme.hu/20160314-19_etap.html

www.ba.lv/university/news/european-accounting-week-2016/