2016.02.12. Diplomaosztó Kari Tanácsülés


A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara és a Benedek Elek Pedagógiai Kar 2016. február 12-én tartotta ünnepélyes diplomaosztó Kari Tanácsülését.

Az elnökségben helyet foglaltak az egyetem és kar vezetői, valamint a testvérkarok képviselői, valamint Firtl Mátyás országgyűlési képviselő úr.

Az ünnepségen beszédet mondott prof. dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora, dr. Fábián Attila egyetemi docens, a Közgazdaságtudományi Kar dékánja, valamint dr. Katona György, a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja.

Az ünnepség keretében kitüntetések átadására is sor került.
Alma Mater kitüntetésben részesült magas színvonalú szakmai munkáért és tanulmányi eredményért, valamint az egyetem hírnevének öregbítéséért végzett kiemelkedő tevékenységért Kőrös Barbaraközgazdászjelölt.
A Kari Tanács javaslatára a Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora Rektori Dicséret kitüntetést adományozott Kovács Ferenc Gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgatónak.
A Közgazdaságtudományi Kar dékánja Dékáni Dicséret kitüntetésben részesítette

 • Csiba Bettina nemzetközi gazdálkodási szakos hallgatót;
 • Karácsony László kereskedelem és marketing szakos hallgatót;
 • Molnár Adrienn nemzetközi gazdálkodási szakos hallgatót;
 • Héregi Eszter vállalkozásfejlesztés szakos hallgatót.

A 2015/16. tanév tavaszi szemeszterében a sikerrel teljesített habilitációs eljárás lefolytatása után a Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori Tanácsa a gazdálkodás- és szervezéstudományokban önálló egyetemi előadások tartásának jogával, valamint a dr. habil. cím viselésének jogával ruházta fel:

 • Dr. Koltai Zoltán,
 • Dr. Sági Judit,
 • Dr. Stefan Behringer,
 • Dr. Velencei Jolán,
 • Stecné Dr. Barati Izabella 

a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktorait.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori Tanácsa a doktori képzés eredményeként egyetemünk Doktori Szabályzatának megfelelően, eredményes doktori szigorlata, valamint doktori értekezésének sikeres megvédése alapján a PhD doktori cím adományozását javasolta

 • Cseh Tímea okleveles közgazdász,
 • Herczeg László okleveles műszaki menedzser,
 • Keresztes Gábor okleveles közgazdász,
 • Kiss Danuta Statislawa okleveles szakinformatikus,
 • Kővágó Györgyi okleveles közgazdász,
 • Olaf Hans Bode okleveles közgazdász

részére a gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományterületen.

Dr. Koloszár László Oktatási és hallgatói szolgáltatásokért felelős dékánhelyettes tájékoztatta a nyilvános Kari Tanács ülését, hogy a Közgazdaságtudományi Karon 2015. november 26. – 2016. január 28. között működő 15 záróvizsga bizottság előtt összesen 114 jelölt jelentkezett záróvizsgára, és közülük 111 eredményesen záróvizsgázott.

A felsőoktatási törvény adta lehetőséggel élve karunk 2012-ben oktatási együttműködési megállapodást kötött Seinäjoki Egyetemmel kettős diploma megszerzését lehetővé tevő képzés indítására. A képzés keretében a hallgató kreditjei meghatározott részét a partner egyetemen szerzi meg, így jogosulttá válik a partner egyetem diplomájának megszerzésére is. Csiba Bettina nemzetközi gazdálkodás szakos közgazdász eleget tett mindazoknak a követelményeknek, amelyek a Double Degree programmegkövetel, így ő a harmadik az Egyetem történetében, aki kettős diplomát vehetett át.

Az ünnepélyes eskütételt követően sor került a diplomák átadására. Dr. Fábián Attila dékán az alapképzésben, mesterképzésben és a szakirányú továbbképzési szakokon végzett hallgatóknak nyújtotta át az oklevelet.

Gratulálunk a kitüntetetteknek és végzett hallgatóinknak! Szakmai életükben sikert, munkájukban sok örömet és boldog családi életet kívánunk!

Árandásné Fekete Márta

 

Linkek:


A képek megtekinthetők itt >>

Dr. Fábián Attila dékán beszéde >>

Videó >>

A Kisalföld cikke >>