2015.12.02. Könybemutató


Megjelent az „Otthon a Kárpát-medencében” című jubileumi tanulmánykötet a Területfejlesztési Szabadegyetem 10 éves évfordulója alkalmából.

A XX. szemeszter záró rendezvényének keretében Pálné prof. dr. Kovács Ilona és dr. Fábián Attila bemutatja az „Otthon a Kárpát-medencében” című jubileumi tanulmánykötetet.

A Kárpát-medence, más, talán pontosabb megfogalmazásban a Kárpát-Pannon térség mindig is olyan földrajzi egység volt, amely kedvelt kerete volt a hazai geográfiai és regionális gondolkodásnak. Minden korban más-más kérdéseket vet fel az itt élő számtalan nemzet és nép kapcsolata, illetve a térség Európán belüli helyzete. Mennyiben változott meg az oly sokszor hangoztatott egymásrautaltság, a különböző síkú együttműködések kényszere? A közös történelmi determinációk és sorsközösségek után mennyire mennek egy irányba a térségben található országok? Lehetséges-e ma kárpát-medencei identitásról beszélni? A folyton változó geopolitikai viszonyok között hogyan értelmeződik újra a térség Európán belüli szerepe? Milyen perspektívái és kihasználatlan potenciáljai vannak a gazdaságnak az európai és a globális térben? A tanulmánykötetben olyan írásokat találhatók, amelyek a maguk témáján belül reflektálnak e kérdések némelyikére. Végtére – ahogy a könyv címe is jelzi – arról ad képet, hogy milyen otthont kínál a Kárpátok koszorúja által bezárt térség az itt élő embereknek.

Ennek alapján a kötet tematikus blokkjai:

  • A Kárpát-medence változó geopolitikai helyzete
  • Identitás, vándorlás és etnikai folyamatok, hazai és európai munkaerőpiac
  • Humán és természeti erőforrásaink szerepének újragondolása
  • Gazdaságfejlesztés, gazdasági együttműködések
  • A határok változó szerepe, határ menti együttműködések

Ezúton köszönjük meg szerzőinknek segítő közreműködésüket és színvonalas tanulmányaikat. Szerzőink körében köszönthetjük a regionális tudomány jeles kárpát-mendencei képviselőit, egyúttal korábbi szabadegyetemi vendégelőadóinkat.

A kötetet Horváth Gyula professzor úr emlékének szenteltük.

Az „Otthon a Kárpát-medencében” c. tanulmánykötet megjelentetését a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány, a Nemzetstratégiai Kutatóközpont és a TÁMOP-4.2.2D- 15/1/KONV-2015-0023 sz. projekt támogatta.

Bazsóné Bertalan Laura