2015.09.02. Központi tanévnyitó ünnepség a KTK-n


A Nyugat-magyarországi Egyetem és a Közgazdaságtudományi Kar 2015. szeptember 2-án tartotta ünnepélyes tanévnyitó Szenátusi és Kari Tanácsülését a kar Erzsébet utcai épületének aulájában.


A tanévnyitó ünnepen az elnökségben helyet foglaltak az egyetem és kar vezetői, a testvérkarok képviselői, dr. Solti Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságának miniszteri biztosa, dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere és Firtl Mátyás, a város országgyűlési képviselője.

 

Az ünnepségen beszédet mondott prof. dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora, dr. Fábián Attila egyetemi docens, a Közgazdaság­tudományi Kar dékánja, dr. Solti Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságának miniszteri biztosa, dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere.

Dékán úr beszédében összefoglalta mindazokat a kari törekvéseket és eredményeket, melyek a kart már hosszú évek óta a különböző rangsorok élmezőnyébe pozicionálják.

Az ünnepség keretében kitüntetések átadására is sor került.

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsa a kar érdekében kifejtett áldozatos munkák elismeréséért „Széchenyi István Emlékérem” kitüntetést alapított. A Kari Tanács ezzel a vert ezüstéremmel elismerését kívánja kifejezni mindazoknak, akik a kar alapításában, akkreditációjában, elhelyezésében, minőségi munkájának javításában, oktatási-kutatási tevékenységének eredményesebbé tételében, a személyi és tárgyi feltételek bővítésében kiemelkedő szerepet töltöttek be. A mai napon a Kari Tanács határozata alapján a kar dékánja a legmagasabb kari alapítású kitüntetést dr. Kosztkáné Málnás Valériaúrhölgynek, a Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály osztályvezetőjének nyújtotta át.

Köztársasági ösztöndíjban részesült Kőrös Barbara, gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgató. Gratulálunk a hallgatónak az eddig végzett tanulmányi, tudományos és közösségi munkájához és bízunk benne, hogy előmenetele példaértékű lesz diáktársai körében és elhivatottsága a közösségi élet megerősödését és tartalmasabbá válását fogja segíteni.

A Béres Alapítvány a Teljes Életért és a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara között létrejött együttműködési megállapodás alapján pályázatot hirdettünk a Béres Kiválósági Ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíj célja egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgató támogatása tanulmányi ösztöndíj formájában. Az ösztöndíjra azok a legalább jó tanulmányi eredménnyel, készségszintű angol vagy német nyelvtudással rendelkező, alapképzésben, mesterképzésben, vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók pályázhattak. A 2015/16. tanévre a Béres Kiválósági ÖsztöndíjatSléber Mátyás Tibor gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgató nyerte el.

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának véleményét figyelembe véve dr. Fábián Attila dékán úr 2015. szeptember 1-jétől intézetigazgatók, hivatalvezető és oktatók kinevezéséről, illetve megbízásáról döntött.

Intézetigazgatói feladatok ellátására vonatkozó kinevezést kapott:

  • a Közgazdasági és Módszertani Intézet élére dr. Gilányi Zsolt egyetemi docens,
  • a Nemzetközi és Regionális Gazdaságtan Intézet élére dr. Fábián Attila egyetemi docens,
  • az Üzleti Tudományok Intézet élére dr. Juhász Lajos egyetemi docens,
  • a Dékáni Hivatal élére dr. Wilfing János ügyvivő szakértő.

Oktatói kinevezések:

  • a Pénzügyi és Számviteli Intézet egyetemi docense lett dr. Katics Etelka okleveles közgazdász,
  • az Üzleti Tudományok Intézet adjunktusa lett dr. Kállay Balázsokleveles közgazdász,
  • az Üzleti Tudományok Intézet tanársegédévé nevezték ki Keresztes Gábor okleveles közgazdászt,
  • a Nemzetközi és Regionális Gazdaságtan Intézet tanársegédévé nevezték ki Nedelka Erzsébetokleveles közgazdászt.

Gratulálunk a kinevezésekhez, az oktatómunka, illetve a vezetői megbízások ellátásához jó egészséget, kitartást, töretlen alkotókedvet kívánunk!

 

Az Országos Diákmenedzsment Bajnokságon 185 csapat közül 4. helyezést értek el a Közgazdaságtudományi Kar hallgatói: Rácz Anett, Reseterits Klaudia, Vass Barbara pénzügy és számvitel alapszakos hallgatók. A versenyen szimulációs játék teljesítése mellett bemutatkozó prezentációra és szakmai vitára is fel kellett készülniük a hallgatóknak, amiben természetesen segítségükre voltak oktató kollégáink is.
Gratulálunk hallgatóinknak az elért eredményükhöz, dr. Fábián Attila dékán úr pedig dékáni dicséret kitüntetést nyújtott át a csapat tagjainak.

 

A kitüntetések, kinevezések átadása után dr. Koloszár László dékánhelyettes úr vezetésével az I. évfolyamos hallgatók eskütétele következett:

„Én ………………………… esküszöm, 
hogy Magyarország Alaptörvényéhez és a magyar néphez mindenkor hű leszek.
A Nyugat-magyarországi Egyetem, az Egyetem Rektora, Szenátusa
és oktatói kara iránt illő tiszteletet tanúsítok.
Minden erőmmel azon leszek,
hogy tanulmányaimat a tőlem telhető legjobb eredménnyel végezzem.
Fogadom, hogy az Egyetem és a Közgazdaságtudományi Kar hagyományai szerint élek.
Törekszem arra, hogy megszerzett ismereteimmel az emberiség és hazám előrehaladását szolgáljam,
az Egyetem hírnevét öregbítsem.
Isten engem úgy segéljen!”

Ezt követően dr. Fábián Attila dékán úr egyetemi polgárrá fogadta a tanulmányaikat megkezdő hallgatókat, akiket dr. Fodor Tamás, Sopron város polgármestere is köszöntött.

Új hallgatóinknak tartalmas, eredményes diákéveket kívánunk!

Jó szerencsét!

Isten éltesse a közgazdászokat!

Dr. Koloszár László

Linkek:


A képek megtekitnhetők itt >>

A Kisalföld cikke >>