2015.06.27. Ünnepélyes Diplomaosztó Kari Tanácsülés


A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara 2015. június 27-én tartotta ünnepélyes tanévzáró diplomaosztó Kari Tanácsülését a kar Erzsébet utcai campuszának aulájában.


Az elnökségben helyet foglaltak az egyetem és kar vezetői, valamint a testvérkarok képviselői.

Az ünnepségen beszédet mondott prof. dr. Németh Róbert egyetemi tanár, a Nyugat-magyarországi Egyetem külügyi- és tudományos rektorhelyettese, dr. Fábián Attila egyetemi docens, a Közgazdaságtudományi Kar dékánja.

Az ünnepség keretében kitüntetések átadására is sor került.
A Közgazdaságtudományi Kar előterjesztése alapján a Szenátus a 2014/15. tanévben egyetemi magántanári címet adományozott

 • dr. Bakacsi Gyula habilitált doktornak, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ programvezetőjének a közgazdaságtudományok tudományágban;
 • dr. Bernhard Seyr habilitált doktornak, az Institut für Personalwirtschaft und Berufspädagogik üzletvezetőjének a gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Rektora a Közgazdaságtudományi Kar előterjesztését követő Szenátusi döntésnek megfelelően „Címzetes egyetemi tanári” címet adományozott

 • dr. Borbély József okleveles történelem szakos középiskolai tanár, PhD részére;
 • dr. Thomas Benesch okleveles műszaki matematikus, PhD, a Pädagogische Hochschule Burgenland oktatója részére.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Rektora a Közgazdaságtudományi Kar előterjesztését követő Szenátusi döntésnek megfelelően „Címzetes egyetemi docensi” címet adományozott

 • Győrfi Pál mentőtiszt, mentálhigiénikus, PR-szakértő, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR-igazgatója részére;
 • Kövesdi Szilárd gazdasági menedzser szakmérnök, vasútüzemmérnök, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója részére;
 • Márk Tímea okleveles matematika-fizika szakos középiskolai tanár, a Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanára részére..

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsa a kar érdekében kifejtett áldozatos munkák elismeréséért „Széchenyi István Emlékérem” kitüntetést alapított.
A kitüntetést kaphatják azon tekintélyes személyiségek, akik a Közgazdaságtudományi Kart jelentősen támogatják, hozzájárulnak a kar oktatói, hallgatói vagy azok szerveződéseinek szakmai, tudományos, kulturális tevékenységéhez, vagy kiemelkedő mértékben segítik a kart alapfeladatainak ellátásában.
A Kari Tanács határozata alapján a kar dékánja a legmagasabb kari alapítású kitüntetést

 • Czeglédy István egyetemi főtanácsosnak, a Tudományos és külügyi rektorhelyettesi iroda főtanácsadójának;
 • Gősi Károlyné úrhölgynek, a Gazdasági Főigazgatóság gazdasági koordinátorának;
 • dr. Kosztkáné Málnás Valéria Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály osztályvezetőjének;
 • dr. Rohonyi Pál egyetemi docensnek, az Egyetemi Informatikai Központ volt vezetőjének nyújtotta át.

Alma Mater kitüntetésben részesült magas színvonalú szakmai munkáért és tanulmányi eredményért, valamint az egyetem hírnevének öregbítéséért végzett kiemelkedő tevékenységért Mizda Balázs Károlyokleveles vállalkozásfejlesztés szakos közgazdász.

A Kari Tanács javaslatára a Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora Rektori Dicséret kitüntetéstadományozott a XXXII. OTDK-n, a Testnevelés- és Sporttudományi Szekció sportszervezés és sportirányítás tagozatában I. helyezést elért Sléber Mátyás Tibor, gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatónak.

A Közgazdaságtudományi Kar dékánja Dékáni Dicséret kitüntetésben részesítette Horváth Annaokleveles közgazdászjelöltet, megköszönve a hivatalos statisztika szakirányú továbbképzés elindításához és sikeres folytatásához nyújtott segítségét.

A 2014/15. tanév tavaszi szemeszterében a sikerrel teljesített habilitációs eljárás lefolytatása után a Nyugat-magyarországi Egyetem Habilitációs Bizottsága a gazdálkodás- és szervezéstudományokban önálló egyetemi előadások tartásának jogával, valamint a dr. habil. cím viselésének jogával ruházta fel:

 • dr. Kovács Gábor gazdálkodás- és szervezéstudományok doktorát;
 • dr. Pauler Gábor gazdálkodástudományok doktorát.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori Tanácsa a doktori képzés eredményeként egyetemünk Doktori Szabályzatának megfelelően, eredményes doktori szigorlata, valamint doktori értekezésének sikeres megvédése alapján PhD doktori cím adományozását javasolta a gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományterületen

 • Danka Lajos okleveles közgazdász;
 • Frank Brimmen okleveles közgazdász;
 • Hegedűs Mihály okleveles közgazdász;
 • Hornyák Andrea okleveles közgazdász;
 • Kállay Balázs okleveles közgazdász;
 • Molnár Imre okleveles közgazdász

részére.

Dr. Koloszár László Oktatási és hallgatói szolgáltatásokért felelős dékánhelyettes tájékoztatta a nyilvános Kari Tanács ülését, hogy a Közgazdaságtudományi Karon 2015. június 19–25. között működő 15 záróvizsga bizottság előtt összesen 134 jelölt eredményesen záróvizsgázott.

Az ünnepélyes eskütételt követően sor került a diplomák és bizonyítványok átadására.

Dr. Fábián Attila dékán a felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben és a szakirányú továbbképzési szakokon végzett hallgatóknak nyújtotta át az oklevelét, valamint a felsőfokú szakképzésben részt vetteknek a bizonyítványt.

Gratulálunk a kitüntetetteknek és végzett hallgatóinknak!
Szakmai életükben sikert, munkájukban sok örömet és boldog családi életet kívánunk!

 

Link:


A képek megtekinthetők itt >>

Dr. Fábián Attila dékán beszéde >>