2015.04.07. Közgazdász Klub: Artner Annamária – Róna Péter – Pogátsa Zoltán


Artner Annamária „Tőke, munka és válság a globalizáció korában” könyve alapján kerekasztal-beszélgetésen a szerző, Róna Péter és Pogátsa Zoltán előremutató vitát folytatott.

 

 

 

 

A beszélgetés résztvevői: 

  • Artner Annamária közgazdász, főiskolai tanár
  • Róna Péter közgazdász, nemzetközi jogász, c. egyetemi tanár
  • Pogátsa Zoltán szociológus, közgazdász, egyetemi docens

A kerekasztal-beszélgetés címe: Tőke, munka és válság a globalizáció korában
Klubvezető: Karner Cecília egyetemi docens 

44. előadás

A könyv az Akadémiai Kiadó gondozásában és az Ökopolisz Alapítvány támogatásával 2014-ben jelent meg. Az Ökopolisz Alapítvány ügyvezető igazgató asszonya Gergely Erzsébet köszöntötte a jelenlévőket. Az Alapítvány fő célja az aktív állampolgári részvételen, valamint a fenntarthatóság és igazságosság elvein alapuló társadalmi-gazdasági berendezkedés megvalósításának elősegítése, az ökopolitika népszerűsítése.

Artner Annamária közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, a Zsigmond Károly Főiskola főiskolai tanára, valamint több hazai egyetem meghívott vendégoktatója.
Róna Péter közgazdász, az oxfordi egyetem tanára, közgazdaságtant, társadalomtudományok filozófiai alapjai tárgyakat oktat. Figyelemmel kíséri a magyar gazdasági élet történéseit.
Pogátsa Zoltán szociológus, közgazdász, közíró, Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán, valamint a CEU Közép-európai Egyetemen oktat, főként nemzetközi politikai gazdaságtan témakörben.

A szerző a könyvében különös hangsúlyt fektet a válságok kialakulására. A legutóbbi válság konkrét kialakulására is, mellyel kapcsolatban rámutat a válságra adott válaszok elégtelenségére. A könyv az egyetemi hallgatók, oktatók, kutató emberek számára íródott, rengeteg adat és tény van benne, minden adatokkal és tényekkel alátámasztva került bemutatásra.
A kerekasztal-beszélgetés kezdetén Róna Péter a közgazdaságtan módszertanáról tett fel invitáló kérdést. Leíró versus modell alapú módszertan a megfelelő, térben és időben melyikkel lehet és kell a vizsgálatokat végezni? Artner Annamária a bolognai folyamat bevezetéséhez kapcsolódóan kezdte a válaszát, melyben kiemelte, hogy fontos lenne a hallgatók tudásának elméleti (filozófiai, gazdaságtörténeti) megalapozása, ami jelenleg alacsony szinten valósul meg. A főáramú közgazdaságtan elfeledkezik a történelmi háttérről. Továbbá kiemelte, hogy szerinte a gazdagság forrása jelenleg az ügyeskedés. Bírálja könyvében a közgazdaságtanban uralkodó neoliberális nézetrendszert, annak elméleti és módszertani korlátait.
Pogátsa Zoltán arról az oldalról közelítette meg a választ, hogy eltérő közgazdaságtan érvényesül a centrum és a szegény országokban. A pöttyös labda effektus, melyet a szerző elmagyarázott, sok vitát váltott ki. A technikai hatékonyság és munkanélküliség, a társadalmi-gazdasági problémák több oldalról kerültek megközelítésre.
Róna Péter fontosnak tartaná a szabad ember szabad akaratának megvalósítását, mely során az ember a tetteiért felelősséget kell, hogy vállaljon a gazdaságban is. Ez szerinte igazi csorbát a XIX. század közepén szenvedett, amikor Angliában lehetővé tették korlátozott felelősséggel felruházott társaság alapítását. A modern közgazdaságtan száműzi az erkölcsi hátteret, nincs emberi felelősség. Továbbá szerinte a magyar társadalom legfőbb problémája a korrupció. Kiemelte, hogy összefonódás van a gazdaság és a politika között. Ezek a gondolatok újabb vitákat váltottak ki. Elhangzott, hogy az ember önző, mindig többet akar, az erkölcs mindig változik. A szívesség-kereskedelem váljon teljesítmény-kereskedelemmé stb.

A résztvevők több kérdést tettek fel. Kérdések pl.: a közgazdaságtan ad módszert a fejlődés biztosítására? Miért van az, hogy a mi fizetésünkhöz képest pár km-rel arrébb négyszeres a kereset?

Bayer Józsefet, az MTA rendes tagját idézve:
„A könyv tanulságos olvasmány, amely egyaránt szolgálja a hazai tudományos kutatás és a felsőoktatás érdekeit. Elméleti koncepciójától nem vitatható el a konzisztencia; a szerző nagy erudícióval képviseli álláspontját, bátran vállalva a vitát konkurens gazdaságelméleti irányzatok képviselőivel.”

Köszönjük a kerekasztal-beszélgetés résztvevőinek, a jelenlévőknek, hogy a könyvvel, a hozzászólásaikkal a Közgazdász Klub rendezvényét megtisztelték.

 

A képek megtekinthetők itt >>