2015.03.03. Meghalt dr. Hőgye Mihály


Meghalt dr. Hőgye Mihály a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara és a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense, Karunk címzetes egyetemi tanára.

Kiváló oktatónk a Nonprofit szakirány – később a Közszolgálati alap- és a Közgazdálkodás és Közpolitika mesterképzés – vezető tanára, irányítója volt.

Felkészültségét, naprakész tudását, szelíd és kedves egyéniségét, szellemességét nemcsak kollégái, hanem diákjai is nagyra becsülték. Lelkiismeretesen foglalkozott minden hallgatóval, gondosan kísérte hallgatóit a tudományos diákköri versenyekre és segítette őket diplomamunkájuk konzulenseként. 
A nyári tanulmányi utak szakmai felügyeletét örömmel látta el, és kiterjedt nemzetközi kapcsolatai közül többel megismertette a hallgatókat belga, olasz, cseh, horvát egyetemi előadásokat szervezve nekik. Szívesen vett részt a kötelező oktatási órákon kívül is a diákok és az intézet életében – közös együttléteinket kikezdhetetlen derűjével, csendes humorával tette meghitté.
Minden kérdésről nyugodtan, szakmailag felkészülten és bölcs humánummal beszélt megvilágítva nemcsak az elmúlt évek, hanem a jelen gazdasági, közpolitikai összefüggéseit, jellemzőit és az értelmiségi lét és felelősség szerepét is.
Olyan ember volt, aki kiegyensúlyozott békéjével, hangsúlyozott családcentrikusságával, lelkiismeretes és igényes oktató-nevelői munkájával alapvető szerepet töltött be a Kar és a szakirány megalapozásában és fenntartásában. Olyan ember, akinek a hiányát mindig érezni fogjuk. 

Nyugodj békében, Tanár úr, Kedves Kollégánk!

Dr. Fábián Attila