2015.02.13. Diplomaosztó kari tanácsülés a Közgazdaságtudományi Karon


A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara 2015. február 13-án tartotta ünnepélyes diplomaosztó Kari Tanácsülését a kar Erzsébet utcai campusának aulájában.

 

Az elnökségben helyet foglaltak az egyetem és kar vezetői, valamint a testvérkarok képviselői. Ünnepi beszédet mondott prof. dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora és dr. Fábián Attila egyetemi docens, a Közgazdaságtudományi Kar dékánja.

Az ünnepség keretében kitüntetések átadására is sor került.
Alma Mater kitüntetésben részesült magas színvonalú szakmai munkáért és tanulmányi eredményért, valamint az egyetem hírnevének öregbítéséért végzett kiemelkedő tevékenységért Fazekas Nikoletta okleveles közgazdász.
Eredményes tanulmányi előmenetele és aktív közösségi munkája elismeréséül Rektori Dicséretkitüntetésben részesült Csányi Anita és Varga Kornél okleveles közgazdász.
Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, kiváló közösségi munkájáért, és egyetemi polgárhoz méltó emberi magatartásáért „Kiváló Hallgató Emlékérem” kitüntetést vehetett át Horváth Ágnes doktorandusz.
Dékáni Dicséret kitüntetésben részesült Zax Petra és Magyar Attila okleveles közgazdász, valamint a karon működő Vállalati Kapcsolati Csoport.

A 2014/15. tanév őszi szemeszterében a sikerrel teljesített habilitációs eljárás lefolytatása után a Nyugat-magyarországi Egyetem Habilitációs Bizottsága a gazdálkodás- és szervezéstudományokban önálló egyetemi előadások tartásának jogával, valamint a dr. habil. cím viselésének jogával ruházta fel az alábbi személyeket:

 • Dr. Artner Annamária a közgazdaságtudomány kandidátusa;
 • Dr. Borbély Katalin a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora;
 • Dr. Clemens Jäger a vállalati gazdálkodás doktora;
 • Dr. Joób Márk a filozófiai tudományok doktora;
 • Dr. Keczer Gabriella a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora;
 • Dr. Nicole Mau az agrárökonómia doktora;
 • Dr. Papp-Váry Árpád a közgazdaságtudomány doktora;
 • Dr. Pausits Attila a gazdaságtudományok doktora.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori Tanácsa a doktori képzés eredményeként egyetemünk Doktori Szabályzatának megfelelően, eredményes doktori szigorlata, valamint doktori értekezésének sikeres megvédése alapján

 • Csizmadia Péter okleveles közgazdász;
 • Kovács Andrea okleveles közgazdász;
 • Pétervári Zsófia vállalkozásfejlesztés szakos okleveles közgazdász;
 • Pirger Tamás közgazdálkodás és közpolitika szakos okleveles közgazdász;
 • Resperger Richárd okleveles közgazdász;
 • Wolfgang Illig okleveles közgazdász

részére javasolta a PhD doktori cím adományozását a gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományterületen.

Dr. Koloszár László Oktatási és hallgatói szolgáltatásokért felelős dékánhelyettes tájékoztatta a nyilvános Kari Tanács ülését a Közgazdaságtudományi Karon 2014. november 27. – 2015. január 28. között működő 16 záróvizsga bizottság munkájáról.
Kitüntetéses oklevelet vehetett át Durgula Judit vállalkozásfejlesztés szakos okleveles közgazdász.

Az ünnepélyes eskütételt követően sor került a diplomák és bizonyítványok átadására.

Dr. Fábián Attila dékán az alapképzésben, mesterképzésben és a szakirányú továbbképzési szakokon végzett hallgatóknak nyújtotta át az oklevelét.

Gratulálunk a kitüntetetteknek és végzett hallgatóinknak!
Várunk vissza mindenkit további (mester- vagy posztgraduális) képzéseinkre!
Szakmai életükben sikert, munkájukban sok örömet és boldog családi életet kívánunk!

Árendásné Fekete Márta


Linkek:

A képek megtekinthetők itt >>

Dr. Fábián Attila dékán beszéde >>

A Kisalföld Online cikke >>