2015.02.06. Meghalt Nagy Pongrác professzor


Gyászol a Közgazdaságtudományi Kar, 2015. február 6-án elhunyt Nagy Pongrác.

 

Nagy Pongrác sosem tartozott a Közgazdaságtudományi Kar tényleges állományába, de – elsősorban a kezdeti időkben – egyike volt azoknak a neves gyakorlati és elméleti közgazdászoknak, akik rendszeresen lejártak egy-egy előadást tartani hallgatóinknak szélesítve látókörüket, gazdagítva ismereteiket. Izgalmas életútja, szakmai tapasztalata, különlegesen szellemes, mindig új, átfogó szemléletet felvillantó stílusa, sokirányú, mély műveltsége, közvetlensége sok barátot szerzett neki az oktatói és hallgatói sorokban. Számtalan magyar és angol nyelvű könyve jelent meg, amik közül több részben vagy egészben tananyaggá vált. Bár évek óta száztíz évesnek vallotta magát, 90 évet élt.

Isten nyugosztalja, Tanár úr, Isten nyugosztaljon Pongrác bácsi!

Nagy Pongrác a cisztercieknél érettségizett, majd bányászként és mezőgazdasági munkásként dolgozott. Később a kubikosságig „vitte”. Franciaországban volt acélgyári munkás, cseléd, majd szerszámkészítő vasmarós a Renault gyárnál. A pécsi egyetemen államtudományi doktorátust, Párizsban jogi doktorátust szerzett, közgazdasági diplomája pedig a világhírű London School of Economics and Political Science nevű egyetemről való. Közgazdászként dolgozott Párizsban az OECD-nél (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet), észak-amerikai nemzetközi bankoknál, valamint gazdasági tanácsadó volt Zairében a Nemzetközi Valutaalap, majd Libériában az ENSZ megbízásából. Könyvein kívül magyar, francia, angol, amerikai és kanadai szakfolyóiratokban publikált. 1990-ben tért vissza Magyarországra.

Jelentősebb gazdasági témájú könyvei:

From Command to Market Economy in Hungary under the Guidance of the IMF, Akadémiai Kiadó, 2003 >>

A redszerváltás gazdaságpolitikája, Akadémiai Kiadó, 2004 >>

A gazdasági rendszerváltás a kispadról, Akadémiai Kiadó, 2004 >>