2014.12.02. Munkahelyi vita


HORNYÁK ANDREA
doktorjelölt
PhD értekezésének
munkahelyi vitája

Időpontja:
2014. december 2., 11.00 óra

 

A Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
tisztelettel meghívja Önt

HORNYÁK ANDREA doktorjelölt
PhD értekezésének munkahelyi vitájára.

Időpontja:
2014. december 2., 11.00 óra

Helye:
NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron, Erzsébet u. 9., Doktori előadó (fszt. 4.)

A PhD értekezés címe:
ATTITŰDÖK ÉS KOMPETENCIÁK A KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK, MINT POTENCIÁLIS BANKI ÜGYFELEK KÖRÉBEN

A Bíráló Bizottság elnöke:
Dr. habil. Gilányi Zsolt PhD egyetemi docens (NYME KTK)

Az értekezés hivatalos bírálói:
Dr. Borbély Katalin PhD egyetemi docens (NYME KTK)
Prof. Dr. Borbély Attila PhD egyetemi tanár (Wekerle Sándor Üzleti Főiskola)

A jelölt tudományos témavezetője:
Szabóné dr. Pataky Eszter PhD c. egyetemi tanár

Prof. Dr. Székely Csaba DSc
a Doktori Iskola vezetője