2014.11.24. Közgazdász Klub: Prof. Em. Botos Katalin


Egy elméleti bevezetés után a nyugdíjreform demográfia kapcsolatára mutatott rá Botos Katalin professzor asszony.

Előadó: Botos Katalin közgazdász, professor emerita
Előadás címe: Dogmák eltűnőben. Beszélgetés a nyugdíj-reformról: Kell-e és kinek?
Vitavezető: Dr. Fábián Attila egyetemi docens, dékán, intézetigazgató
Klubvezető: Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens

43. előadás

Az elméleti megközelítés során három fontos tőkét, a reál-, a humán- és a pénztőkét elemezte, azok kapcsolatrendszerére hívta fel a figyelmet. Ezen belül is a humántőkével kapcsolatosan annak szinten tartását kiemelten fontosnak véli, az oktatáson, az egészségügyön keresztül, amihez sok-sok pénzre van szükség. Többek között kiemelte, hogy fontos a gyerekekbe való beruházás, már csak azért is, hogy „ember” legyen belőlük, akik természetesen nem elsősorban, de a majdani járulékfizetés alapjául is szolgálnak.
Megemlítette, hogy alacsony Magyarországon a termékenységi ráta, nevezetesen 1,3. Ahhoz, hogy a népesség ne fogyjon, ennek a mutatónak 2,1-nek kellene lennie. Nagyon jó humorral, példákkal tette mindezt, amit az egyetemi oktatók, hallgatók és a megjelent városi polgárok, többek között nyugdíjasok egyaránt kedvezően fogadtak. Tényként beszélt arról, hogy ha az elmúlt 30 évet nézzük, azóta annyival csökkent hazánk népessége, mint amennyivel a korábbi háborúk során. Megállapította, hogy egy elferdített nyugdíjrendszerünk van, amin mindenképp változtatni kell. Kiemelte, hogy a nyugdíjrendszer átalakítása lehetne egy eszköz a demográfiai folyamatok javításán keresztül az ország gazdasági fejlődéséhez, fontos lenne a gyerekekbe beruházni, amit aztán érvényesíteni lehetne a nyugdíjak meghatározása során.
A nap vitavezetője Dr. Fábián Attila dékán úr volt, aki az előadást megelőzően ismertette professzor asszony kiemelkedő életpályáját, majd az előadás után kérdéssel invitálóan fordult a jelenlévőkhöz.
Számos kérdést megfogalmaztak a résztvevők is, melyre kimerítő választ kaptak. Pár link, ahol fontos információkkal gazdagodhatunk a témában:

A képek megtekithetők itt >>