2014.09.29. PADS PhD ösztöndíjprogram


A Széchenyi István Doktori Iskola két hallgatója is bekerült a PADS PhD ösztöndíjprogramjába.

 

A Magyar Nemzeti Bank égisze alatt a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány első ízben hirdette meg ösztöndíjprogramját, amelyre azon lelkes PhD-hallgatók jelentkezésére számítottak, akik makroökonómia és pénzügy területen végeznek tudományos kutatást, e téren tervezik doktori disszertációjuk megírását. A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán működő Széchenyi István Doktori Iskola két hallgatója, Vajay Julianna és Ékes Szeverin Kristóf, is felvételt nyert a programba.

A felvételt nyert hallgatók a következőképpen foglalták össze az első alkalmakat: „Az első héten intenzív matematika kurzussal indult a képzés. Ekkor részletesen beletekinthettünk az alkalmazott matematika, a valószínűség számítás, a statisztikai alapokra helyezett matematikai módszer és az operációkutatás részterületeibe. A képzés nagyon hasznos volt, mivel az alapképzésen belül nem hallgathattunk ilyen mélységben matematikát, a kutatási területünkhöz viszont nagyon hasznos volt ezen ismeretek átlátása. A képzés a továbbiakban ökonometria és makroökonómia képzéssel folytatódik, ahol a MathLab és a Stata programcsomagok megismerése, gyakorlati használata a kitűzött cél.”

A kurzus ökonometria és makroökonómia szigorlattal zárul az év végén. A beszámolási kötelezettség sikeres teljesítésének függvénye, hogy doktoranduszaink a programban maradhassanak a teljes doktori képzésük ideje alatt.

Kállay Balázs

Link:

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY (PADS)