2014.09.09. Tanévnyitó a Közgazdaságtudományi Karon


A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara 2014. szeptember 9-én tartotta ünnepélyes tanévnyitó Kari Tanácsülését a kar Erzsébet utcai épületének aulájában.

A tanévnyitó ünnep elnökségében helyet foglaltak az egyetem és kar vezetői, prof. dr. Kovács Árpád, karunk és egyetemünk tiszteletbeli doktora, valamint a testvérkarok képviselői is. Az ünnepségen beszédet mondott prof. dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora, dr. Fábián Attila egyetemi docens, a Közgazdaságtudományi Kar dékánja.

Karunk életében első alkalommal avattunk szobrot, prof. dr. Gidai Erzsébet alapító dékánunknakilyen módon is emléket állítva.

Az ünnepség keretében kitüntetések átadására is sor került.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Rektora a Közgazdaságtudományi Kar előterjesztését követő Szenátusi döntésnek megfelelően „Címzetes egyetemi docensi” címet adományozott Skála János okleveles közgazdásznak, a GYSEV CARGO Zrt. vezérigazgatójának, a Nemzetközi és Regionális Gazdaságtan Intézetben a hallgatók gyakorlati képzésében nyújtott támogatása, a nemzetközi szállítmányozás és logisztika képzés oktatását segítő tevékenysége, a karral kialakított színvonalas kapcsolatai elismeréseként.

A Kari Tanács a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben, a Hallgatói Önkormányzat előterjesztése alapján adományozhatja az „Oktató a Hallgatókért” kitüntetést, mely évente egy alkalommal, egy oktatónak kerül átadásra, ünnepélyes keretek között. A Hallgatói Önkormányzat Kari Küldöttgyűlése a 2013/2014. tanévben az elismerő oklevelet dr. Szóka Károly egyetemi docensnek adományozta.

A nyilvános tanácsülés keretében oktatói kinevezések és intézetigazgatói megbízatás átadására is sor került.
A Kari Tanács határozatának figyelembevételével dr. Fábián Attila dékán úr 
egyetemi docenssé nevezte ki:

  • a Pénzügyi és Számviteli Intézetbe dr. Ambrus Rita Anna adjunktust,
  • a Pénzügyi és Számviteli Intézetbe dr. Polyák Imre adjunktust,
  • a Vezetés-szervezési és Marketing Intézetbe Némethné dr. Tömő Zsuzsa főiskolai docenst,
  • az Innovatív Stratégiák Intézetbe dr. Tóth Zsolt György adjunktust;

adjunktussá nevezte ki:

  • a Nemzetközi és Regionális Gazdaságtan Intézetbe dr. Tóth Balázs István tanársegédet,
  • a Pénzügyi és Számviteli Intézetbe dr. Kovács Tamás tanársegédet,
  • az Innovatív Stratégiák Intézetbe dr. Paár Dávid tanársegédet;

tanársegéddé nevezi ki:

  • a Vezetés-szervezési és Marketing Intézetbe Pirger Tamás okleveles közgazdászt.

Megköszöntük dr. Vágyi Ferenc egyetemi docensnek a Pénzügy és Számvitel Intézet eddigi igazgatójának hét éven át végzett eredményes intézetigazgatói tevékenységét! Az Egyetem rektorának előzetes engedélye és Kari Tanács javaslattevő határozata alapján a kar dékánja a Pénzügy és Számvitel Intézet intézetigazgatójává nevezte ki 2014. szeptember 1-jei hatállyal dr. Ambrus Rita egyetemi docenst.

A karon a 2014/2015. tanévben köztársasági ösztöndíjban részesülnek:

  • Csiba Betti nemzetközi gazdálkodás alapszakos hallgató és
  • Varga Gitta Betriebswirtschaftslehre und Management BA szakos hallgató.

A Béres Alapítvány a Teljes Életért és a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara között létrejött együttműködési megállapodás alapján pályázatot hirdettünk a Béres Kiválósági Ösztöndíj elnyerésére. A 2014/15. tanévre a Béres Kiválósági Ösztöndíjat Pankotay Fruzsina Magda I. éves vállalkozásfejlesztés mesterszakos hallgató nyerte el.

A Leier Hungária Kft. és a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara között létrejött együttműködési megállapodás alapján pályázatot hirdettünk a Leier Kiválósági Ösztöndíj elnyerésére. A 2014/15. tanévre a Leier Kiválósági Ösztöndíjat Soós Bálint András Betriebswirtschaftslehre und Management BA szakos hallgató nyerte el.

A kitüntetések, kinevezések átadása után dr. Koloszár László dékánhelyettes úr vezetésével az I. évfolyamos hallgatók eskütétele következett, majd dr. Fábián Attila dékán úr egyetemi polgárrá fogadta a tanulmányaikat megkezdő hallgatókat.

Új hallgatóinknak soproni egyetemi éveik tartalmas, eredményes diákéveket kívánunk.

Jó szerencsét!

Árendásné Feteke Márta

Link:


A képek megtekitnhetők itt >>

Dr. Fábián Attila dékán beszéde >>