2014.06.28. Diplomaosztó a Közgazdaságtudományi Karon


A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara 2014. június 28-án tartotta ünnepélyes diplomaosztó Kari tanácsülését a kar Erzsébet utcai épületének aulájában.

Az elnökségben helyet foglaltak az egyetem és kar vezetői, valamint a testvérkarok képviselői.
Az ünnepségen beszédet mondott prof. dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora, dr. Fábián Attila egyetemi docens, a Közgazdaság­tudományi Kar dékánja. (A dékáni beszéd elérhető a cikk alján.)

Az ünnepség keretében kitüntetések átadására is sor került. Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékérem kitüntetésben részesült dr. Vukovich Gabriella úrhölgy, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, a Közgazdaságtudományi Kar oktató és kutató munkáját segítő és támogató tevékenységéért, a Kar képzési palettájának kiszélesítéséhez nyújtott jelentős hozzájárulásáért, a Kar iránti elkötelezettségéért, kiemelkedő szakmai közéleti aktivitásáért, példamutató emberi magatartásáért.
A Nyugat-magyarországi Egyetemért Sajtódíj kitüntetésben részesült Gibicsár Imre úr, a SopronTV felelős szerkesztője az Egyetem Karairól adott hiteles tájékoztatásáért, az Egyetem eseményeiről szóló megemlékezéseiért, kiemelkedően eredményes és színvonalas szakmai és szerkesztői munkásságáért, a Közgazdaságtudományi Kar életében történt események és a Kar által elért eredmények publikálása terén kifejtett maradandó tevékenységéért.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Rektora a Közgazdaságtudományi Kar előterjesztését követő Szenátusi döntésnek megfelelően „Címzetes egyetemi tanári” címet adományozott

 • Dr. h. c. prof. Ing. Ludmila Lipkovă okleveles közgazdásznak, a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Kar egyetemi tanárának, dékánjának
 • Prof. Dr. Clemens Jäger, okleveles közgazdásznak, a Hochschule für Oekonomie & Management (FOM) professzorának,
 • Dr. Horst Lang, okleveles agrármérnöknek, a Globus SB Warenhaus Holding minőségbiztosítási osztályvezetőjének,
 • Dr. Németh Mária, okleveles közgazdásznak, a NAV Vas Megyei Adóigazgatóság osztályvezetőjének.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Rektora a Közgazdaságtudományi Kar előterjesztését követő Szenátusi döntésnek megfelelően „Címzetes egyetemi docensi” címet adományozott dr. Kenyeres Sándor okleveles középiskolai matematika, fizika szakos tanárnak, okleveles adószakértőnek, a KPMS Consulting Kft. vezető tanácsadójának.
Alma Mater kitüntetésben részesült magas színvonalú szakmai munkáért és tanulmányi eredményért, valamint az egyetem hírnevének öregbítéséért végzett kiemelkedő tevékenységért Ékes Szeverin Kristóf okleveles közgazdász.
Eredményes tanulmányi előmenetele és aktív közösségi munkája elismeréséül Rektori Dicséretkitüntetésben részesült Pankotay Fruzsina Magda közgazdász.
Egyetemi tanulmányai alatti kiemelkedő tanulmányi eredményéért, kiváló közösségi munkájáért, és egyetemi polgárhoz méltó emberi magatartásáért „Kiváló Hallgató Emlékérem” kitüntetést vehetett át Vajay Julianna okleveles közgazdász.
A Kar Hallgatói Önkormányzata által alapított díjak közül „Dolgozó a Hallgatókért” kitüntetésben részesült Traxler Attiláné tanulmányi előadó, a Kar hallgatóinak érdekében végzett munkájának elismeréseként, valamint mintaértékűként értékelt dolgozói magatartásának elismeréséül.
„Hallgató a Hallgatókért” kitüntetésben részesült Pankotay Fruzsina Magda közgazdász, hallgatói, közéleti munkájáért. Az "Oktató a Hallgatókért" kitüntetéssel Dr. Szóka Károly egyetemi docens példaértékű munkáját, hallgatókért végzett szakmai tevékenységét ismerték el, docens úr elfoglaltsága miatt a díj a tanévnyitó ünnepségen kerül majd átadásra.

A 2013/14. tanév tavaszi szemeszterében a sikerrel teljesített habilitációs eljárás lefolytatása után a Nyugat-magyarországi Egyetem Habilitációs Bizottsága a gazdálkodás- és szervezéstudományokban önálló egyetemi előadások tartásának jogával, valamint a dr. habil. cím viselésének jogával ruházta fel:

 • Sándorné dr. Kriszt Éva okleveles számvitel-statisztika szakos középiskolai tanárt, a közgazdaságtudományok doktorát,
 • Dr. Harald Gleißner okleveles közgazdászt, a gazdaság- és társadalomtudományok doktorát,
 • Dr. Thomas Benesch okleveles logisztikust, a műszaki tudományok doktorát.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori Tanácsa a doktori képzés eredményeként egyetemünk Doktori Szabályzatának megfelelően, eredményes doktori szigorlata, valamint doktori értekezésének sikeres megvédése alapján

 • Gáspárdy Tibor okleveles vizuális és környezetkultúra szakos középiskolai tanár,
 • Rostásné Riez Andrea okleveles szociális munkás

részére javasolta a PhD doktori cím adományozását a gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományterületen.

A kitüntetések átadása után a végzős hallgatók a kar zászlajára emlékszalagot kötöttek fel.
Az ünnepélyes eskütételt követően sor került a diplomák és bizonyítványok átadására.
A felsőoktatási törvény adta lehetőséggel élve karunk 2012-ben oktatási együttműködési megállapodást kötött Seinäjoki Egyetemmel kettős diploma megszerzését lehetővé tevő képzés indítására. Horváth Viola nemzetközi gazdálkodás szakos közgazdász eleget tett mindazoknak a követelményeknek, amelyek a Double Degree program megkövetel, így ő az második egyetemünk történetében, aki kettős diplomát vehetett át.
A Közgazdaságtudományi Karon 2014. június 20–26. között működő 15 záróvizsga bizottság előtt összesen 154 jelölt záróvizsgázott.

Kitüntetéses oklevelet vehetett át

 • Pakrócz Ildikó, Pénzügy és számvitel alapszakon,
 • Kaprosné Márkus Rita, Közgazdálkodás és közpolitika mesterszakon,
 • Kiss Aliz Lívia, Vezetés és szervezés mesterszakon,
 • Vajay Julianna, Számvitel mesterszakon.

Dr. Fábián Attila dékán az alapképzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben és a szakirányú továbbképzési szakokon végzett hallgatóknak nyújtotta át az oklevelét.

Gratulálunk a kitüntetetteknek és végzett hallgatóinknak! Szakmai életükben sikert, munkájukban sok örömet és boldog családi életet kívánunk!

 Dr. Koloszár László

Link:


A képek megtekinthetők itt >>

Dr. Fábián Attila dékán ünnepi beszéde >>