2014.03.04. Közgazdász Klub: Dr. Pogátsa Zoltán


A 2013/2014-es tanév második félévének első Közgazdász Klub előadása 2014. március 5-én 16.30 órai kezdettel került megrendezésre a KTK aulájában.

Előadó: Dr. Pogátsa Zoltán egyetemi docens
Előadás címe: A görög válság politikai gazdaságtana
Vitavezető: Dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens
Klubvezető: Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens

40. előadás

A 40. előadást dr. Pogátsa Zoltán, a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának egyetemi docense, közgazdász, szociológus, együttműködési és kutatási projektek vezetője tartotta. Kutatási területe a nemzetközi politikai gazdaságtan, ezzel összefüggésben megjelent „A görög válság politikai gazdaságtana” című könyve, aminek legfontosabb területeit ismertette a szerző a Közgazdász Klub tagjai, az egyetem, a város, a környék polgárai számra.
Bevezetőjében a főáramú sajtóval ellentétben rámutatott arra, hogy a görögök sokat dolgoznak, az OECD országok átlagának 1,2-szeresét, az EU átlagánál alacsonyabb a szociális támogatottságuk.
A könyve saját kutatómunkájának az eredménye, melyet görög nyelven a görög Jegybank „sárga” papírjai között kutatva gyűjtött adatok, ismeretekre támaszkodva írt meg. 1947-től vizsgálta az ország gazdasági fejlettségét jellemző mutatókat, melyek között első helyen a GDP áll. Rámutatott, hogy 1949-ben Görögország Romániával állt azonos szinten. 1979–1993 között jelentős államadóssága halmozódott fel az országnak, ami az EU tagsága alatt nem növekedett. Görögország az EU-ba lépéséig az EU átlagánál magasabb GDP növekedést mutatott, azonban sajnos EU-ba lépésével elveszítette iparát, többségében a turizmus az a terület, ami még prosperál, tehát visszaesés következett be. Emiatt csökkent az ország adóbevétele, fiskálisan nehéz helyzetbe került. 1980-tól a jóléti intézkedések hatására a kiadás megnövekedett, ami mögött nem volt megfelelő bevétel. Költségvetésen kívüli tételekkel próbálták ezt ellensúlyozni.
Megállapította az előadó, hogy úgy tűnik, megérte a görögöknek az Eurózóna tagsága. Azonban számukra ez 2 alapvető gondot hordoz. Egyrészt a dezindustrializálódás – oka, hogy úgy vezették be az eurót, a közös valutát az országokban, hogy eltérően növekedett a gazdaságuk; a kamatlábat alacsonyan tartották, ami a fejlettebb országoknak kedvezett –, másrészt a termelékenységi növekményt a bérek növelésére használták fel, ami inflációhoz vezetett, magas importkényszerrel összefüggésben. Jelentős a hadi kiadásuk, ami mögött korrupciót lát.
Napjainkban magas az országban a munkanélküliség, a fiatal generáció esetében 60%-os a munkanélküliségi ráta – amit a fiatalok nem is tartanak olyan nagy problémának az előadó véleménye szerint. Továbbá pl. gondban van az egészségügy, visszajönnek a régi betegségek, pl. a malária. A felsőoktatás színvonala nagyon alacsony, külföldre mennek tanulni a hallgatók. Az emberek 40%-a a szegénységi küszöb alatt él.
Milyen megoldás található? A docens úr szerint az Eurózónából való kilépés nem opció, az egyetlen lehetőség a megállapodás újratárgyalása Merkel asszonnyal, továbbá reformok bevezetése és Észak-Európa részéről a finanszírozás biztosítása, hogy ne omoljanak össze.
Elemzése a magyar euróövezet csatlakozás szempontjából is tanulságos.
Az előadás végén számos kérdésre válaszolt az előadó. Ennyi ismeret után, a könyv elolvasása bizonyára több résztvevőnek is fontos lesz.

Az előadás anyagának letöltése (pptx) >>

 

A képek megtekinthetők itt >>