2014.02.14. Diplomaátadó ünnepség – KTK, SKK


A NYME Közgazdaságtudományi Kara 2014. február 14-én rendezte diplomaátadó ünnepségét a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karral közösen.

Az ünneplő közönséget először prof. dr. Faragó Sándor, az egyetem rektora, majd dr. Fábián Attila, a Közgazdaságtudományi kar dékánja és dr. Alpár Tibor, a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar dékánja köszöntötte.

A diplomaosztó ünnepségen ezek után a különböző díjak és kitüntetések átadása következett.

Magyarország Köztársasági Elnöke az 506/2013. számú határozatával a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtan Intézetének egyetemi tanárává nevezte ki Dr. Eleonora Mariŝovă úrhölgyet 2014. február 1-jei hatállyal. Egyetemi tanári kinevezéséhez gratulálunk, oktató, nevelő és tudományos munkájához további sok sikert kívánunk!

Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter úr Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetést adományozott Dr. Molnár Sándornak, a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar nyugalmazott egyetemi tanárának, valamint Soltra E. Tamás egyetemi docensnek. Balog Zoltán miniszter úr Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozott Mészáros Györgynek, a Simonyi Károly Kar Alkalmazott Művészeti Intézete nyugalmazott egyetemi docensének.

A Közgazdaságtudományi Kar előterjesztése alapján a Szenátus döntésének megfelelően az egyetemi tanulmányai alatt nyújtott kiemelkedő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért ALMA MATERkitüntetésben részesült Ecker Dóra Natália közgazdász.

Az egyetemi tanulmányai alatt nyújtott közösségi munkájáért Rektori Dicséretben részesült Stippinger Gabriella közgazdász és Randos Melinda okleveles ipari terméktervező mérnök.

Kiváló Hallgató Emlékérem kitüntetést vehetett át Garai Betti közgazdász.

Dékáni Dicséretben részesültek Hevér Julianna és Vizy Zsolt közgazdászok, valamint Gilicze Gergő és Molnár Rebeka tervezőgrafika szakos hallgatók.

A kitüntetések átadása után habilitációs oklevelét vehette át Dr. Farkas Szilveszter közgazdász, továbbá doktorrá avatták a Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola és a Széchenyi István Doktori Iskola doktorjelöltjeit: Lukács Amarillát, Kovács Tamást, Tóth Balázs Istvánt, Halász Katalint, Taschner Róbertet.

A végzett hallgatók együtt mondták el az eskü szövegét, melyben munkájukhoz való hozzáállásukat, hitvallásukat erősítették meg.

A Közgazdaságtudományi Karon 134 hallgató, a Simonyi Károly Karon pedig 39 hallgató vehetett át diplomát illetve igazolást.

Az ünnepség végén prof. dr. Faragó Sándor rektor köszöntötte a friss diplomásokat kérve, hogy egész munkájuk és további tanulmányaik során törekedjenek arra, hogy egyre több szakmai ismeretet szerezzenek és esküjükhöz híven becsülettel teljesítsék kötelességüket a haza, az emberiség felvirágoztatására.

Isten éltesse a közgazdászokat!

Árendásné Fekete Márta

Linkek:


A képek megtekinthetők itt >>

Dr. Fábián Attila dékán beszéde >>

Kisalföld Online cikk >>