2013.11.27. Munkahelyi vita


ROSTÁNÉ RIEZ ANDREA
doktorjelölt
PhD értekezésének
munkahelyi vitája

Időpontja:
2013. november 27., 10.00 óra

 

A Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
tisztelettel meghívja Önt

ROSTÁNÉ RIEZ ANDREA doktorjelölt
PhD értekezésének munkahelyi vitájára.

Időpontja:
2013. november 27., 10.00 óra

Helye:
NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron, Erzsébet u. 9., Tanácsterem (fszt. 15.)

A PhD értekezés címe:
A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A CSALÁDGONDOZÁS – A XXI. SZÁZAD KIHÍVÁSAI

A Bíráló Bizottság elnöke:
Prof. Dr. Kulcsár László CSc egyetemi tanár

Az értekezés hivatalos bírálói:
Dr. Bodnár Gabriella PhD egyetemi docens
Dr. Joób Márk PhD c. egyetemi tanár

A jelölt tudományos témavezetője:
Prof. Dr. Schmidt Péter CSc egyetemi magántanár

Prof. Dr. Székely Csaba DSc
a Doktori Iskola vezetője