2013.11.13. KTK tudománynapi konferenciája


„Felelős társadalom – fenntartható gazdaság” nemzetközi tudományos konferencia.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara 2013. november 13-án ismét megrendezte immár hagyományossá vált nemzetközi tudományos konferenciáját a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Az idei, „Felelős társadalom – fenntartható gazdaság” elnevezésű tudománynapi konferenciánkra is igen nagy számban érkeztek előadók számos hazai és külföldi felsőoktatási intézményből, kutatóhelyről. A konferenciára közel 130 előadó regisztrált be, s külön öröm számunkra, hogy több mint 30-an külföldi partnerintézményekből érkeztek, így a Pozsonyi Közgazdasági Egyetemről, a Zágrábi Egyetem Közgazdaságtudományi Karáról, a Nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetemről, a Bécsújhelyi Gazdasági és Műszaki Szakfőiskoláról, az Essen-i „FOM University of Applied Sciences” egyetemről, és társszerzőkként Kanadából is fogadtunk jelentkezést.
A konferenciát dr. Fábián Attila dékán úr nyitotta meg rövid beszédével, majd dr. Székely Csaba professzor úr, a konferencia elnöke köszöntötte a résztvevőket. A délelőtti plenáris előadások alkalmával érdekfeszítő és izgalmas előadásokat hallhatunk a Kar Aulájában. Elsőként prof. dr. Mátyás Csaba akadémikus úrtól kaphattunk választ arra, hogy vajon „Miért mosolyognak a kínai erdészek?”, majd dr. Kiss Tibor egyetemi docens úr – a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karáról – a jövő zálogaként az ökoszisztémák működési elvén alapuló Kék Gazdaságról tartott előadást. Fonyi Tamás úr az IKEA-cégcsoport pénzügyi igazgatója a közeljövő kihívásait egy nemzetközi nagyvállalat válaszain keresztül vázolta fel, majd Kiss Tibor úr – a soproni Tanulmányi Erdőgazdaság vezérigazgató-helyettesének – „A fenntarthatóság kihívásai az erdőgazdálkodás gyakorlatában” című ugyancsak érdekes előadásával zárult a délelőtti plenáris ülés.
Az ebédszünetet követően délután már a szekciótermekben folyt tovább az érdemi munka. A magyar és idegen nyelvű szekcióüléseken 12 tematikus szekcióban a globális és regionális folyamatok elemzésén túl szó esett többek között a felelős és fenntartható felsőoktatásról, a pénzügyi felelősségről, a felelős vállalatirányításról, a fenntartható üzleti stratégiákról, a klímaváltozásról és a fenntartható turizmusról, a társadalmi felelősségvállalásról, az állami felelősségről és a fenntartható jóléti államról. Előadóink rendkívül érdekes és figyelemfelkeltő előadásokkal készültek. A megtartott előadásokat vita is követte, ahol lehetőség nyílt a tapasztalatcserére, a különböző nézetek és álláspontok ütköztetésére, vagy a megerősítő gondolatok kifejtésére is. Mindezek segítségével utat mutatva a folyamatosan felmerülő, új és újabb társadalmi és gazdasági problémák megoldása felé.

A konferencia szervezői ezúton is köszönik a közreműködő kollégák és hallgatók segítségét és együttműködését, amellyel jelentős mértékben hozzájárultak a konferencia sikeres és magas színvonalú lebonyolításához.

Minden előadónak és érdeklődőnek köszönjük, hogy személyes jelenlétükkel megtisztelték a konferenciánkat, és részt vettek az üléseken. Bízunk benne, hogy tartalmas konferenciát tudhatunk magunk mögött, mindenki nagy megelégedésére és szakmai fejlődésére.

Sok szeretettel invitálunk és várunk mindenkit a jövő évi tudománynapi konferenciánkra is!

Resperger Richárd

A képek megtekinthetők itt >>