2013.07.05. Diplomaosztó Kari Tanácsülés


A jeles alkalom keretében a kar új dékánjának beiktatására is sor került. A dékáni tisztséget ezidáig prof. dr. Székely Csaba egyetemi tanár töltötte be.

A Kari Tanács és az egyetem Szenátusának javaslatára prof. dr. Faragó Sándor rektor úr dr. habil Fábián Attila egyetemi docenst nevezte ki a Közgazdaságtudományi Kar új dékánjává, a 2013. július 1-től – 2017. június 30-ig terjedő időszakig. Továbbá sor került az új dékánhelyettesek megbízására is: dr. Happ Éva egyetemi docenst a nemzetközi, innovációs és pályázati ügyekért felelős dékánhelyettessé, dr. Koloszár László egyetemi docenst az oktatási és hallgatói szolgáltatásokért felelős dékánhelyettessé nevezték ki.

A diplomaosztó ünnepségen ezek után a különböző díjak és kitüntetések átadása következett. A Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékérem elismerést Ritva Leppänent,a Seinäjoki Applied University nemzetközi koordinátora kapta, aki támogatta egyetemünk nemzetközi ismertségének javítását, hallgatóink és oktatóink továbbképzését. Dr. Friedrich Schade professzornak „Egyetemi Magántanári” címet adományoztak – ezt a rangot, az az óraadó habilitált személy kaphatja, aki doktori fokozattal rendelkezik, valamint kimagasló alkotó, szakmai gyakorlati vagy alkotó művészi tevékenységet folytat. A „címzetes egyetemi tanári” elismerést dr. Szabó Lajos okleveles agrármérnöknek, az MTA doktorának adományozták, aki az NYME Közgazdaságtudományi Karán a Széchenyi István Gazdálkodás- és szervezéstudományok Doktori Iskolában bizottsági tagként és opponensként nyújtott támogatásáért, nemzetközileg is elismert publikációs munkássága, színvonalas szakmai teljesítményei elismeréseként vehette át a címet. A „címzetes egyetemi docens” titulus Georg Foliannek, a Warimpex AG. gazdasági vezérigazgató-helyettesének adományozták, aki a hallgatói tanulmányutak lebonyolításában és szervezésében nyújtott aktív támogatása révén érdemelte ki a címet. Továbbá dr. Golub Iván orvos, diabetológus orvos, Uzsoki Utcai Kórház szaktanácsadója is „címzetes egyetemi docens” elismerésben részesült az orvos-közgazdász, gyógyszerész – közgazdász, egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szak oktatását segítő munkássága, a hallgatókkal kialakított színvonalas szakmai kapcsolatai, aktív közéleti tevékenysége miatt. A legmagasabb kari alapítású kitüntetést, a Széchenyi István Emlékérmet a kar vezetőjeként végzett tevékenységének elismeréséül prof. dr. Székely Csaba egyetemi tanárnak nyújtották át. Szintén prof. dr. Székely Csaba kapta az „Oktató a Hallgatókért” kitüntetést is.

A kitüntetések és díjak ünnepélyes átadása után következett a diplomák átvétele: 192 hallgató tett eleget a megszabott hallgatói követelményeknek és kaphatta kézhez oklevelét vagy bizonyítványát és vált okleveles közgazdásszá, közgazdásszá, szakértővé, szakközgazdásszá, valamint tanácsadóvá.

Az oklevelek átvétele után a végzettek nevében dr. Schindler Lilla jogász-közgazdász mondott köszönetet az egyetem valamennyi dolgozójának azért az áldozatos munkáért, amelyet képzésük érdekében közvetlenül vagy közvetve kifejtettek.

Majd dr. Fábián Attila dékán köszöntötte újdonsült közgazdásztársait azzal a bensőséges óhajtással, hogy munkájuk és további tanulmányaik során törekedjenek arra, hogy a közgazdaságtan területén egyre több szakismeretet szerezzenek és becsülettel teljesítsék kötelességüket.

Isten éltesse a közgazdászokat!

Árendásné Fekete Márta

Linkek:


A képek megtekitnhetők itt >>

Az Universitas Fidelissima Kft. képei >>