2012.07.06. Diplomaosztó Kari Tanácsülés


163 végzett hallgató vette át oklevelét vagy tanulmányi kötelezettségei teljesítéséről szóló igazolását pénteken a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán.

 

Prof. Dr. Takáts Péter, az egyetem oktatási rektorhelyettese ünnepi beszédében kiemelte, hogy az ország 23 különböző pontján folyó közgazdász képzésből a kar a minősített oktatók száma alapján ma is a 7. helyen áll. A professzor köszönetet mondott a tanári karnak a lelkiismeretes munkáért, a szülőknek, amiért legféltettebb kincsüket, a gyermeküket rábízták az egyetemre és a karra. Kihangsúlyozta, büszke arra, hogy gyermekeik tanulmányainak végeztével a szülők kiművelt emberfőket kapnak vissza. A hallgatókat arra biztatta, hogy ha külföldre veti is őket a sors, gyűjtsék tarisznyába az idegenben szerzett tudást, tapasztalatokat és hozzák haza, hogy azzal is az ország felemelkedését szolgálják.

Prof. Dr. Székely Csaba, a kar dékánja bejelentette, hogy az ünnepségen több mint 20 szak végzett hallgatói veszik át okleveleiket, öten tesznek doktori esküt és ketten vesznek át habilitációs oklevelet.

A kapuvári hallgatók magas aránya miatt az ünnepségen Borsodi Tamás, Kapuvár címzetes főjegyzője is részt vett.

 

Az ünnepség nyújtott lehetőséget a kitüntetések átadására is.

Címzetes egyetemi tanári címmel tüntették ki Dr. Várszegi Imre Asztrik teológust, okleveles történelem-német szakos középiskolai tanárt, a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság főapátját a Széchenyi István Doktori Iskola oktatását segítő tevékenységéért, valamint Dr. Joób Márk okleveles filozófust és közgazdászt, az Institut für Wirtshafsethik Universität St. Gallen kutatóját a karon folyó német nyelvű képzést segítő munkássága miatt.

Címzetes egyetemi docens címmel tüntették ki Bartók János okleveles agrármérnököt, az Aviva Életbiztosító Zrt. Vezérigazgatóját a Pénzügyi és Számviteli Intézet oktatását segítő tevékenysége elismeréséül, valamint G. Németh György okleveles tanítót, újságírót, a Benyovszky Orvosi Központ igazgatóját a Nemzetközi és Regionális Gazdaságtan Intézet oktatását segítő tevékenysége miatt.

Mesteroktató címmel jutalmazták Jenőffy Miklós óraadó oktatónak a kar érdekében kifejtett önzetlen munkásságát.

A kar nevében Dr. Wilfing János dékáni hivatalvezető gratulált a azon oktatóknak, akiknek az OTDT elnöksége a tehetséggondozás érdekében kifejtett tevékenységét a tudományos diákköri mozgalom 60 éves évfordulóján kitüntetéssel jutalmazta. 2011 októberében XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Emlékérmet vehetett át Dr. Fábián Attila egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes. 2011 novemberében, a XXX. Jubileumi OTDK záróünnepségén Mestertanár Aranyérmet vehetett át Dr. Juhász Lajos egyetemi docens, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke.

A tanévzárón magas színvonalú szakmai munkájáért és tanulmányi eredményéért Alma Mater kitüntetésben részesült Nedelka Erzsébet és Győrfi Dávid okleveles közgazdász.

Rektori Dicséretben részesült Czigány Ádám okleveles közgazdász.

Kiemelkedő tanulmányi eredményeiért és közösségi munkájáért Kiváló Hallgató Emlékéremmel tüntették ki Szabó Szilvia Zsuzsanna okleveles közgazdászt. Az emlékérmet Soltra E. Tamás éremművész tervezte.

A HÖK elnökétől Oktató a Hallgatókért kitüntetést vehetett át Prof. Dr. Herczeg János egyetemi tanár, Dolgozó a Hallgatókért kitüntetést vehetett át Petri Diána, a kar volt tanulmányi előadója.

Hallgató a Hallgatókért kitüntetéssel jutalmazta a HÖK Czigány Ádám mintaszerű hallgatói magatartását és szorgalmát.

Dr. Wilfing János köszönetet mondott Major József üzletvezető vállalkozónak és munkatársainak a kar rendezvényei és külső rendezvények közmegelégedést kiváltó biztosításáért.

Habilitációs oklevelet vehetett át Dr. Tóth Imre okleveles középiskolai tanár és Dr. Eric Frere okleveles közgazdász, miután sikeresen teljesítették a habilitációs eljárást.

A 2011/2012. tanévben a Közgazdaságtudományi Kar „Széchenyi István” Doktori Iskoláját sikeresen 5 hallgató végezte el. Doktori esküjének letétele után az ünnepségen doktorrá avatták Dr. Christian Lehmann okleveles közgazdászt, Dr. Simon Éva orvost, Dr. Gál-Knippel Barbara gyógyszerészt, Kaszás-Korén Andrea okleveles közgazdászt, valamint Yvonne Melanie Spitz okleveles közgazdászt.

A doktori oklevelek átvételét követően elérkezett a tanévzáró legünnepélyesebb pillanata. A 2011/2012. tanévben végzett közgazdászhallgatók képviseletében Győrfi Dávid okleveles közgazdászjelölt emlékül díszszalagot kötött a Közgazdaságtudományi Kar zászlójára.

A végzett hallgatók eskütétele után Dr. Székely Csaba professzor, a kar dékánja a jelölteket okleveles közgazdászokká, közgazdászokká, szakértőkké, tanácsadókká, szakközgazdászokká, szakmenedzserekké, szakügyintézőkké avatta, majd átadta számukra az okleveleket és igazolásokat.

Csiha Tünde Noémi 

Linkek:


A képek megtekinthetők itt >>

NYME képgaléria (fotók: Petyus András)